Kommunen satte kriseledelse kl.22.30 mandag kveld. Kommunens vaktlag dro til stedet sammen med ordføreren. De filmet og tok bilder av det som så ut til å være en avskalling med 20 meters bredde. Området hvor avskallingen har skjedd er langt fra bebyggelse og ligger i området som har blitt sikret av NVE etter raset i desember 2020. Kriseledelsen tok kontakt med NVE sin beredskapsvakt og politiet før kl.23.00 mandag kveld.

- Jeg dro til stedet med vaktlaget og det fremsto som at masser hadde rast ut i en bredde på anslagsvis 20 meter. Avskallingen hadde skjedd på samme sted som raset før jul for halvannet år siden. Kriseledelsen varslet straks NVE som er fagmyndighet. Vi tok en rekke bilder som ble oversendt NVE og som inngår i deres vurdering av situasjonen. Ut over kvelden og natten ble det avholdt videomøte med NVE, sier ordfører Hans Thue.

Toril Hofshagen, regionssjef i NVE sier følgende om situasjonen:

- NVEs beredskapstelefon ble oppringt av kommunen rundt kl. 23 mandag kveld, med informasjon om et skred på vestsiden av Leirbekken. NVE mobiliserte NGI, som vi har benyttet som rådgiver i arbeidet med skredsituasjonen og sikringstiltakene for Nygårdstoppen. NGIs faglige vurdering er oversendt kommunen og nærmere presentert i et møte etter midnatt. Situasjonen vil bli fulgt opp de neste dagene av NGI og NVE, i tett samarbeid med Nannestad kommune.

NGI, ved avdelingsleder Risikovurdering og skråningsstabilitet, Håkon Heyerdahl, har informert kommunen om at dette er den gjenstående kanten etter det gamle raset som man ikke klarte å ta ned. 

Toppen ble tatt ned, men det ble stående igjen en bratt kant, fordi man ikke rakk helt fram av sikkerhetshensyn. Den bratte kanten har glidd ned, antakelig som følge av teleløsning og infiltrasjon av nedbør. Dette ser ikke ut til å være et rotasjonsskred med større dybde, forutsatt at det ikke er observert sammenklapping av bekken. Skredmassene vil naturlig bevege seg noe, og kunne sige nedover skråningen over tid. Bebyggelse anses ikke å være truet av dette, sier Håkon Heyerdahl avdelingsleder NGI.

NVE og NGI vil gjennomføre en befaring innen kort tid for å se nærmere på situasjonen i tett samarbeid med Nannestad kommune. Ordføreren er svært tilfreds med den raske og gode oppfølgingen fra NVE og NGI.

- Det er helt avgjørende å få rask og kompetent oppfølging ved slike hendelser. Det får vi fra disse faginstansene. Det setter vi stor pris på. Og det trygger de berørte innbyggerne. Og en stor takk til den som varslet oss. 

Pressetalsperson:

Ordfører Hans Thue

hans.thue@nannestad.kommune.no

tlf: 918 95 723


Publisert: 31.05.2022 10:08:24
Sist endret: 31.05.2022 10:11