Innhold

580 flunkende nye elev-PCer har ankommet Nannestad kommune. De er i disse dager blitt fordelt til de fire barneskolene, og alle elever på 5. – 7.trinn har fått hver sin PC. PCene skal benyttes i skolearbeidet på skolen og hjemme. Elever og  foresatte har fått detaljert informasjon om reglement og praktisk bruk.

Dette vil innebære et stort løft for elevenes læring generelt og for utvikling av digitale ferdigheter spesielt.

Mer informasjon finner du på kommunens hjemmeside under «IKT i skolen».


Publisert: 25.09.2020 08:56:54
Sist endret: 25.09.2020 09:00