Den forsinket fakturaen fører til at innbyggere mottar to fakturaer med tilnærmet likt forfall 1. og 8. september. Dette er ikke feil, det er fakturaen for august og september som kommer tett.  


Publisert: 17.08.2022 11:33:22
Sist endret: 29.08.2022 15:21