Innhold

En elev på 4. trinn ved Preståsen skole testet positivt på covid-19 lørdag kveld 13. juni. Eleven fikk luftveissymptomer om kvelden tirsdag 9. juni. Eleven er etter forholdene i god form og har kun milde plager.

Smittesporing rundt den sykes familie og nærmeste gjøres av kommuneoverlegen og hans smittevernteam. Kommuneoverlegen har i helgen rådført seg med smitteverneksperter ved Nasjonalt folkehelseinstitutt om saken. Målet for smittesporingen er å identifisere personer som har vært i nær kontakt med den syke eleven i perioden 48 timer før symptomdebut og til eleven ble avisolert lørdag kveld, 13. juni.

Den syke eleven er satt i hjemmeisolering og hans familiemedlemmer er satt i karantene i hht. retningslinjene. De følges opp av kommuneoverlegen, smittevernteamet og fastlegen. Kommuneoverlegen ber om forståelse for at detaljer rundt sykehistorie og smittesporing ikke kan deles grunnet personvernhensyn.

Kommuneoverlegen har i samråd med Folkehelseinstitutt og i hht. til relevant lovverk besluttet å iverksette følgende tiltak ved Preståsen skole:

  • Skolen kan holde åpent som vanlig, men elever i 4. trinn settes i karantene i 10 dager – regnet fra tirsdag 9. juni (siste eksponeringsdag) t.o.m. 19. juni.
  • Kontaktlærere på 4. trinn skal i karantene i 10 dager – regnet fra tirsdag 9. juni t.o.m. 19. juni.
  • Andre lærere som har som har vært i nær kontakt med den syke eleven skal også i karantene i 10 dager – regnet fra tirsdag 9. juni t.o.m. 19. juni.
  • Det arrangeres hjemmeundervisning for alle skolebarna som er i karantene.
  • De som utvikler luftveissymptomer og/eller feber i karanteneperioden skal testes. Kontakt egen fastlege evt. daglegevakten i Nannestad for avtale om testing.

Skulle flere bli syke og teste positivt, vil informasjon om dette gis så snart all informasjon er innhentet og kvalitetssikret.

Publikumsinformasjon om nasjonale karanteneregler finnes her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

En annen god kilde til informasjon er www.helsenorge.no

Evt. spørsmål kan rettes til kommuneoverlege Tom Sundar (tlf. 45484047), helsesykepleier Sissel Bendiksen (tlf. 95122234) og helsesykepleier Monica Hammer (tlf. 40033576)


Publisert: 14.06.2020 14:12:38
Sist endret: 14.06.2020 14:12