Innhold

Det er i dag bekreftet koronasmitte hos en ansatt og en beboer i en fløy på avdeling 1.øst. Sykehjemmet er i fortløpende dialog med kommuneoverlegen, som også har vært i kontakt med FHI.

Alle ansatte og beboere på berørt avdeling er testet, smitteoppsporing pågår, og 11 ansatte og 7 beboere er satt i karantene til og med 7.januar 2021. Disse vil følges opp videre med testing hver 3.dag.

Det er av smittevernhensyn, innført besøksstans til og med 8. januar på avdeling 1.øst. Besøksstansen kan bli forlenget hvis det oppdages flere smittetilfeller.

I tillegg innføres det av driftshensyn, besøksstans til og med mandag 4.januar 2021 på de øvrige avdelingene. Det vil gjøres en ny vurdering av dette i løpet av mandag 4.januar 2021, når man har fått bedre oversikt over situasjonen.


Publisert: 29.12.2020 17:05:15
Sist endret: 29.12.2020 17:05