Innhold

Tidligere denne uken ble elever og lærere som har vært i samme klasserom som elever med bekreftet covid-19 smitte testet. Ingen flere har testet positivt hittil. Det vil si at det totalt sett er bekreftet 1 tilfelle med covid-19 smitte på hvert av trinnene, men slik det ser ut nå har ingen av dem smittet andre elever eller lærere videre. Det er heller ikke sammenheng mellom de tre tilfellene. Det vil si at de har ikke blitt smittet på skolen. Risikoen for å finne flere smittetilfeller var aller størst i de klassene som allerede har testet seg i begynnelsen av denne uken. Resultatene viser at smitteverntiltakene ved skolen fungerer godt. Prøveresultatene fra de klassene som ikke har vært direkte berørt kommer inn iløpet av 27.11.20 og 28.11.20.

Når karantenetiden er fullført 30.11, starter skolen opp igjen med drift på gult nivå. Smitteverntiltakene som har vært på skolen i hele høst videreføres. I tillegg ser skolen på organiseringen av valgfag og språkvalg, for å sikre god avstand  mellom elever fra ulike klasser som deltar i disse timene sammen. Grunnlaget for å fortsette på gult nivå, er at smittetilfellene som er avdekket ikke skyldes smitte som har skjedd på skolen, og at smitteverntiltakene ved skolen har vist seg å fungere.

Hvis det påvises flere smittetilfeller blant de som har testet seg 26.11.20 og 27.11.20 vil det ikke få noen konsekvenser for andre elever og ansatte ved skolen, da alle har oppholdt seg i karantene og derfor ikke har utsatt andre enn husstanden sin for mulig smitte.


Publisert: 27.11.2020 15:54:42
Sist endret: 27.11.2020 15:54