Innhold

Etter en helhetsvurdering, forsinkelse på prøvesvar fra Ahusog at vi  ikke får testet barnehagebarna før på mandag, har vi i dag ringt rundt til de familiene det gjelder. 

Familiene bes om å holde alle hustandsmedlemmene i karantene inntil de mottar prøvesvar på barnehagebarnet sitt fra Ahus. Det vil si at søsken holdes hjemme fra skolen og barnehagen inntil de har mottatt negativt prøvesvar. Foreldre bes om å ha hjemmekontor eller holde seg hjemme fra jobb frem til negativt prøveresultat. 


Publisert: 07.11.2020 14:55:14
Sist endret: 07.11.2020 14:55