Innhold

Vi er nå i gang med å kalle inn innbyggere som er 81 år til vaksinasjon og fortsetter med innkallinger i henhold til Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge.

Alle sykehjemsbeboere har fått tilbud om vaksine og alle over 81 år skal nå ha fått tilbud om vaksine. Vi har brukt i underkant av 20% på helsepersonell. Svært god oppslutning, 99% takker ja til vaksine.

Hittil har vi satt litt over 400 doser til sammen. Litt over 70 personer er fullvaksinert og rundt 260 har fått første dose og venter på å få andre dose. 


Publisert: 05.02.2021 18:21:26
Sist endret: 08.02.2021 15:42