Innhold

Myndighetene anbefaler nå at 16- og 17 åringer vaksineres mot covid-19 (det vil si unge født i 2004 og 2005). Det er også gitt klarsignal til å starte vaksineringen såfremt flesteparten av de over 18 år har fått minst en dose. I Nannestad og Gjerdrum hadde alle over 18 år fått tilbud om 1.dose koronavaksine iløpet av uke 29, og nå har alle fått mulighet til å framskynde dose 2. Kommunene har fått tildelt mange vaksinedoser og har ledig kapasitet til å starte vaksinering av 16- og 17 åringene snarlig.

Det vil komme innkalling på sms til alle 16- og 17 åringer bosatt i Nannestad og Gjerdrum som er registrert med telefonnumre i offentlige registre, og de vil tilbys time fredag 27.08.21. Om timen ikke passer må de ringe vaksinetelefonen på tlf. 400 22 480 for å få tildelt et annet tidspunkt.

I tillegg har Nannestad kommune besluttet å tilby koronavaksine til alle som er elev ved Nannestad videregående skole, også de som er bosatt i andre kommuner. Disse må kontakte vaksinetelefonen for å få tildelt time. For elever født i 2003 eller senere vil det være mulig å få dose 2 i Nannestad om de har fått dose en et annet sted for minst 28 dager siden. For elever født i 2005 som ennå ikke har fylt 16 år må det fylles ut samtykkeskjema med signatur fra foresatte. Begge foresatte må signere om de har foreldreansvar. Jo flere som vaksinerer seg jo større er sjanse for at vi klarer å holde Nannestad videregående skole på grønt driftsnivå, så alle anbefales på det sterkeste å ta imot tilbudet.

 Samtykkeskjema - vaksinering av barn og unge mot covid-19

For mer utfyllende informasjon:

16-17 åringer får tilbud om koronavaksinasjon


Publisert: 20.08.2021 13:26:42
Sist endret: 20.08.2021 14:33