Innhold

Nannestad tilbyr pr nå kun Pfizervaksinen og vaksinering skjer kun på torsdager. Denne vaksinen gis i to doser med tre – tolv ukers mellomrom. Intervallet mellom dosene kan endres underveis av FHI.

  • Denne uken (uke 18) mottar 684 doser.
  • Neste uke (uke 19) mottar vi 630 doser.
  • 5470 vaksinedoser er satt pr 30.04.20

Nannestad kommune bistår Gjerdrum kommune med å vaksinere deres innbyggere. Antall vaksinedoser som er satt i oversikten er for Nannestad og Gjerdrum kommuner til sammen.

Under forbehold om at vi mottar de oppgitte vaksinedosene, kommer vi til å være ferdige med å vaksinere gruppe 5,6 og 7 i løpet av uke 19. Alle innbyggere over 65 år og alle i risikogruppe over 18 år som er blitt meldt til kommunen fra fastlegene, skal da ha fått tilbud om vaksine. Fra uke 20 er det forventet å kunne starte opp med vaksinering av innbyggere i aldersgruppen 55-64 år. Det presiseres at alle innbyggere vil få tilbud om time på sms. Det kan gå noen uker før alle innbyggere i denne aldersgruppen er vaksinert, da kommunen samtidig gjennomfører vaksinering med dose 2.

Av de som har fått tilbud om vaksinering har til nå over 95% takket ja, noe som er svært oppløftende.


Publisert: 04.05.2021 14:52:47
Sist endret: 04.05.2021 14:52