Innhold

Her kan du lese oppsummeringen for perioden 10.08.21 - 17.08.21 på smittetilfeller, testing og vaksinering i Nannestad.

Uke 33

Smitte
I perioden 10.08.21 – 17.08.21 ble det til sammen meldt inn 16 covid-19 tilfeller i Nannestad. 

  • Smittetallet pr dags dato er 144 per 100 000
  • Smittede i isolasjon: 16
  • Nærkontakter: 25

Hvor mange som er friskmeldt, er det ingen egen statistikk på.

Testing
Det er testet 1,8 % av befolkningen i Nannestad og Gjerdrum kommuner i løpet av siste uke.

Vaksinering
Nannestad tilbyr pr nå kun Pfizervaksinen og vaksinering skjer torsdager og fredager i Nannestadhallen.

  • Denne uken (uke 33) mottar vi 2000 doser.
  • Neste uke (uke 34) mottar vi 2120 doser.
  • 21957 vaksinedoser er satt totalt pr 13.08.21.

Nannestad kommune bistår Gjerdrum kommune med å vaksinere deres innbyggere. Antall vaksinedoser som er satt er for Nannestad og Gjerdrum kommuner til sammen. 

Flytting av time for dose 2
Nannestad og Gjerdrum kommune får flere vaksinedoser enn tidligere antatt de neste ukene. Som følge av økte leveranser av vaksiner til dose 2, kan du få tilbud om vaksinering tidligere enn det tidspunktet du opprinnelig har fått.
Ansatte i skoler og barnehager får mulighet til å framskynde vaksinedose 2 grunnet skolestart.

Fra og med 16.08.21 kan du flytte timen for koronavaksine dose 2 selv. Logg deg inn på Helsenorge.no, velg "Timeavtaler" og "Bestill time". Velg vaksinasjon og finn en ledig time som passer for deg. Når ny time er valgt blir den gamle timen automatisk avbestilt. Ved stor pågang kan det i noen tilfeller oppstå feilmeldinger. Da anbefaler vi at du prøver igjen! 

Helsepersonell og skole-/og barnehageansatte som er folkeregistrert i andre kommuner, må ringe vaksinetelefonen (40 02 24 80 (tast 1)) for å flytte timen til dose 2.

Vi ber om at så mange som mulig flytter timen selv via Helsenorge.no, og ikke ringer til vaksinekontoret for å få endret sin time.

Moving time for dose 2
From 16.08.21 you can move the hour for coronary vaccine dose 2 yourself. Log in to Helsenorge.no, select "Appointments" and "Book an appointment". Choose vaccination and find a free hour that suits you. When a new hour is selected, the old hour is automatically canceled. In the event of heavy traffic, error messages can occur in some cases. Then we recommend that you try again!
We ask that as many as possible move the appointment themselves via Helsenorge.no, and do not call the vaccine office to have their appointment changed.

Ikke fått tilbud om vaksine
Alle innbyggere i Nannestad og Gjerdrum skal nå ha fått tilbud om time til koronavaksinering. Hvis du ikke har fått tilbud om time og ønsker vaksinen, ber vi deg om å ta kontakt med vaksinetelefonen 40022480 (tast 1).

No vaccine offered
All residents in Nannestad and Gjerdrum have now been offered an hour for coronary vaccination. If you have not been offered an appointment, we ask you to contact the vaccine telephone number 40022480 (key 1).

Status for vaksineringen pr 13.08.21 

Kommune Antall dose 1 Antall dose 2
Nannestad 9937 6336
Gjerdrum 4777 2862

 

Følg med på vår samleside om korona www.nannestad.kommune.no/korona


Publisert: 17.08.2021 18:54:57
Sist endret: 17.08.2021 18:54