Innhold

Her kan du lese oppsummeringen for perioden 06.07.21 - 13.07.21 på smittetilfeller, testing og vaksinering i Nannestad.

Uke 28

Smitte
I perioden 06.07.21 – 13.07.21 ble det til sammen meldt inn 8 covid-19 tilfeller i Nannestad.

  • Smittetallet er pr dags dato 165 per 100 000.
  • Smittede i isolasjon: 4
  • Nærkontakter i karantene: 11

Hvor mange som er friskmeldt, er det ingen egen statistikk på.

Testing
Det er testet 2,2 % av befolkningen i Nannestad og Gjerdrum kommuner i løpet av siste uke.

Vaksinering
Nannestad tilbyr pr nå kun Pfizervaksinen og vaksinering skjer torsdager og fredager i Nannestadhallen.

  • Denne uken (uke 28) mottar vi 231 hetteglass som gir oss 1386 doser.
  • Neste uke (uke 29) mottar vi 240 hetteglass som gir oss 1440 doser.
  • 17045 vaksinedoser er satt pr 09.07.21.

Revaksinering
Du får time til revaksinering samtidig som du tar dose 1. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1. Du trenger ikke å ringe for å få time til dose 2. For gruppene 8-11 er intervallet mellom dose 1 og 2, 12 uker.

Nannestad kommune bistår Gjerdrum kommune med å vaksinere deres innbyggere. Antall vaksinedoser som er satt og antall hetteglass i oversikten er for Nannestad og Gjerdrum kommuner til sammen. 

Ikke fått tilbud om vaksine
Alle innbyggere over 18 år i Nannestad og Gjerdrum skal nå ha fått tilbud om time til koronavaksinering. Hvis du ikke har fått tilbud om time, ber vi deg om å ta kontakt med vaksinetelefonen 40022480 (tast 1).

Om du ikke ønsker vaksine, er det fint om du tar kontakt på vaksinetelefonen og gir oss beskjed. 

No vaccine offered
All residents over the age of 18 in Nannestad and Gjerdrum have now been offered an hour for coronary vaccination. If you have not been offered an appointment, we ask you to contact the vaccine telephone number 40022480 (key 1).

Endring av time
Har du av ulike grunner behov for å endre din oppsatte time til vaksinering, så kan du gjøre dette selv ved å logge deg inn på Helsenorge.no. Dette gjelder kun for de som skal ha dose 1.

Vaksinering i sommer
Vaksineringen vil pågå igjennom hele sommeren, med unntak av uke 30 og uke 33. 

Status for vaksineringen pr 09.07.21

Kommune Antall dose 1 Antall dose 2
Nannestad 8751 3888
Gjerdrum 4095 1896

 

Følg med på vår samleside om korona www.nannestad.kommune.no/korona


Publisert: 13.07.2021 14:46:30
Sist endret: 13.07.2021 14:46