Innhold

Her kan du lese oppsummeringen for perioden 29.06.21 - 06.07.21 på smittetilfeller, testing og vaksinering i Nannestad.

Uke 27

Smitte
I perioden 29.06.21 – 06.07.21 ble det til sammen meldt inn 16 covid-19 tilfeller i Nannestad.

  • Smittetallet er 145 per 100 000.
  • Smittede i isolasjon: 10
  • Nærkontakter i karantene: 25

Hvor mange som er friskmeldt, er det ingen egen statistikk på.

Testing
Det er testet 2,6 % av befolkningen i Nannestad og Gjerdrum kommuner i løpet av siste uke.

Vaksinering
Nannestad tilbyr pr nå kun Pfizervaksinen og vaksinering skjer torsdager og fredager i Nannestadhallen.

  • Denne uken (uke 27) mottar vi 231 hetteglass som gir oss 1386 doser.
  • Neste uke (uke 28) mottar vi 231 hetteglass som gir oss 1386 doser.
  • 16043 vaksinedoser er satt pr 02.07.21.

Hvis du har sprøyteskrekk så gi beskjed når du kommer. Da vil vi ta hensyn til det når vi vaksinerer.

Revaksinering

Du får time til revaksinering samtidig som du tar dose 1. Dose 2 skal gis i samme kommune som du fikk dose 1.
For gruppene 8-11 er intervallet mellom dose 1 og 2, 12 uker.

Nannestad kommune bistår Gjerdrum kommune med å vaksinere deres innbyggere. Antall vaksinedoser som er satt og antall hetteglass i oversikten er for Nannestad og Gjerdrum kommuner til sammen. 

Ikke fått tilbud om vaksine?
Alle innbyggere over 18 år i Nannestad skal nå ha fått tilbud om time til koronavaksinering. Hvis du ikke har fått tilbud om time, ber vi deg om å ta kontakt med vaksinetelefonen 40022480 (tast 1).

Endring av time
Har du av ulike grunner behov for å endre din oppsatte time til vaksinering, så kan du gjøre dette selv ved å logge deg inn på Helsenorge.no. Dette gjelder kun for de som skal ha dose 1.

Vaksinering i sommer
Vaksineringen vil pågå igjennom hele sommeren, og alle i resterende grupper må ta høyde for dette når ferie planlegges. Dette gjelder også for de som skal ha dose 2 i sommerukene. Vi får doser til revaksinering, på bakgrunn av rapportert dose 1.

Antall som venter på vaksineinnkalling

55 - 64 år 0 (antallet som står igjen)
45 - 54 år 0 (antallet som står igjen)
18 – 24 år og 40 – 44 år 0 (antallet som står igjen)
25 - 39 år 0 (antallet som står igjen)

Status for vaksineringen pr 06.07.21

Kommune Antall dose 1 Antall dose 2
Nannestad 8192 3779
Gjerdrum 3750 1875

Vi jobber jevnt og trutt nedover etter FHIs prioriteringsgrupper, og vi har nå sendt innkalling til alle over 18 år i Nannestad og Gjerdrum. 

 

Følg med på vår samleside om korona www.nannestad.kommune.no/korona

 


Publisert: 07.07.2021 16:48:26
Sist endret: 07.07.2021 16:48