Innhold

Her kan du lese oppsummeringen for perioden 15.06.21 - 22.06.21 på smittetilfeller, testing og vaksinering i Nannestad.

Uke 25

Smitte
I perioden 15.06.21 – 22.06.21 ble det til sammen meldt inn 4 covid-19 tilfeller i Nannestad.

Smittetallet er 69 per 100 000. Den svake økningen skyldes et lite velavgrenset utbrudd som startet ved videregående skole, og medførte at flere nærkontakter testet positivt i ettertid. Det er forventet at smittetallet kan svinge litt nå som gjenåpningen av samfunnet er i gang, samtidig forventer vi at det går gradvis nedover igjen når flere vaksineres. 

  • Smittede i isolasjon: 4
  • Nærkontakter i karantene: 31

Hvor mange som er friskmeldt, er det ingen egen statistikk på.

Testing
Det er testet 2,3 % av befolkningen i Nannestad og Gjerdrum kommuner i løpet av siste uke.

Vaksinering
Nannestad tilbyr pr nå kun Pfizervaksinen og vaksinering skjer torsdager og fredager. Er du under 65 år og ikke har noen underliggende sykdom, blir dosene satt med 12 ukers mellomrom. 

  • Denne uken (uke 25) mottar vi 314 hetteglass som gir oss 1884 doser.
  • Neste uke (uke 26) mottar vi 328 hetteglass som gir oss 1968 doser.
  • 12322 vaksinedoser er satt pr 18.06.21.

Nannestad kommune bistår Gjerdrum kommune med å vaksinere deres innbyggere. Antall vaksinedoser som er satt og antall hetteglass i oversikten er for Nannestad og Gjerdrum kommuner til sammen. 

Sommervaksinering
Nannestad kommune ønsker å sende ut innkalling til vaksinering i så god tid som mulig, slik at det er mulig å planlegge sommerferie. Akkurat nå er det  usikkerhet rundt antallet vaksinedoser vi vil få i sommer. Så fort vi vet antall doser som blir levert, sendes det ut innkalling til vaksinering. 

Antall innbyggere i Nannestad og Gjerdrum (aldersinndeling)

55 - 64 år 0 (antallet som står igjen)
45 - 54 år 0 (antallet som står igjen)
18 – 24 år og 40 – 44 år 925 (antallet som står igjen)
25 - 39 år 3544 (antallet som står igjen)

Status for vaksineringen

Kommune Antall dose 1 Antall dose 2
Nannestad 5503 3287
Gjerdrum 2681 1725

Vi jobber jevnt og trutt nedover etter FHIs prioriteringsgrupper, og vi har nå sendt innkalling til alle i gruppe 10 i Nannestad.  I Gjerdrum er vi ferdig med de over 45 år. 

 

Følg med på vår samleside om korona www.nannestad.kommune.no/korona


Publisert: 22.06.2021 18:23:34
Sist endret: 22.06.2021 18:23