Innhold

Her kan du lese oppsummeringen for perioden 08.06.21 - 15.06.21 på smittetilfeller, testing og vaksinering i Nannestad.

Uke 24 

Smitte
I perioden 08.06.21 – 15.06.21 ble det til sammen meldt inn 6 covid-19 tilfeller i Nannestad.

Smittetallet er 62 per 100 000. En svak økning, men dette skyldes et lite og svært velavgrenset utbrudd hvor 3 nærkontakter har testet positivt etter kontakt med en som er smittet.

  • Smittede i isolasjon: 3
  • Nærkontakter i karantene: 214

Hvor mange som er friskmeldt, er det ingen egen statistikk på. 

Testing
Det er testet 2,0 % av befolkningen i Nannestad og Gjerdrum kommuner i løpet av siste uke.

Vaksinering
Nannestad tilbyr pr nå kun Pfizervaksinen og vaksinering skjer torsdager og fredager. For gruppene 9 og 10 reguleres intervallet mellom dose 1 og dose 2 etter hvor mange doser kommunene mottar.

  • Denne uken (uke 24) mottar vi 257 hetteglass som gir oss 1542 doser.
  • Neste uke (uke 25) mottar vi 314 hetteglass som gir oss 1884 doser.
  • 10774 vaksinedoser er satt pr 10.06.21.

Sommervaksinering
Nannestad kommune ønsker å sende ut innkalling til vaksinering i så god tid som mulig, slik at det er mulig å planlegge sommerferie. Akkurat nå er det veldig stor usikkerhet rundt antallet vaksinedoser vi vil få i sommer. Så fort vi vet antall doser som blir levert, sendes det ut innkalling til vaksinering. 

Antall innbyggere i Nannestad og Gjerdrum (aldersinndeling)

55 - 64 år 0 (antallet som står igjen)
45 - 54 år 625 (antallet som står igjen)
18 - 24 år og 40 - 44 år 2334 (antallet som står igjen)
25 - 39 år 4029 (antallet som står igjen

Status for vaksineringen

Kommune  Antall dose 1 Antall dose 2
 Nannestad  4971  3037

Vi jobber jevnt og trutt nedover etter FHIs prioriteringsgrupper, og vi har nå sendt innkalling til alle over 45 år og alle på 18 år i Nannestad.  I Gjerdrum har vi sendt innkalling til alle over 51 år. 

 

Følg med på vår samleside om korona www.nannestad.kommune.no/korona


Publisert: 15.06.2021 20:16:11
Sist endret: 15.06.2021 20:16