Innhold

September

17.09.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om ett nytt smittetilfelle. Voksen med ukjent smittevei. 

16.09.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om tretten nye smittetilfeller, alle tilknyttet utbruddet ved 7. trinn på Maura skole. 7. trinn fortsetter med digital hjemmeskole inntil videre og skal teste seg igjen i dag, fredag. 

15.09.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om fire nye smittetilfeller. Tre er elever ved 7. trinn på Maura skole som er bekreftet med pcr. En voksen med ukjent smittevei. I tillegg fem nye 7. klassinger med positiv hurtigtest. Det er besluttet i samråd med skolen at 7. trinn har digital hjemmeskole inntil videre og alle elever tester seg med pcr test på fredag. 

14.09.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om ti nye smittetilfeller. Sju er elever i 7. trinn ved Maura skole, bekreftet med sendeprøver. Tre er voksne med kjent smittevei som allerede satt i karantene. I tillegg to elever til ved Maura skole 7. trinn som har testet positivt på hurtigtest og venter på bekreftelse på sendeprøver. Utbruddet ved Maura skole teller dermed ti tilfeller bekreftet på sendeprøver og to tilfeller som foreløpig bare er fra hurtigtest. 

13.09.21 - smittestatus 

Kommuneoverlegen melder mandag kveld om ett nytt smittetilfelle. I tillegg et lite utbrudd ved Maura skole, med hittil fem påviste smittetilfeller. 

12.09.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder søndag kveld om to nye smittetilfeller i Nannestad. Begge med kjent smittevei via husstand. 

10.09.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om tre nye smittetilfeller. Voksne, hvor to har ukjent smittevei og en med kjent smittevei. 

09.09.21- smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om to nye smittetilfeller. Ingen tilknytning til skolene. 

08.09.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om sju nye smittetilfeller i Nannestad, hvorav fem med kjent smittevei.

07.09.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen meldte tirsdag kveld om fire nye smittetilfeller i Nannestad. Alle med kjent smittevei. 

06.09.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder mandag kveld om tre nye smittetilfeller i Nannestad. To med kjent smittevei og en med ukjent smittevei. Ingen av smittetilfellene er tilknyttet skolene. 

04.09.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om fire nye smittetilfeller i Nannestad. 

 • 1 pcr som bekrefter hurtigtest fra i går
 • 3 pcr
  • 2 med kjent smittevei og 
  • 1 med ukjent smittevei

03.09.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om ett nytt smittetilfelle i Nannestad. Voksen med ukjent smittevei og ingen tilknytning til skolene. Ingen nye positive på hurtigtest runde nr 2 ved Nannestad ungdomsskole. 

02.09.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om ni nye smittetilfeller i Nannestad.

 • 1 hurtigtest tatt i dag
 • 6 pcr, bekrefter tidligere meldte hurtigtester
 • 2 vanlige pcr

Alle med kjent smittevei

01.09.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om elleve smittetilfeller i Nannestad. 

 • Tre PCR bekreftelser på tidligere meldte hurtigtester
 • Tre positive på hurtigtest fra Nannestad ungdomsskole
 • Fem vanlig PCR
  • Fire med kjent smittevei
  • En med ukjent smittevei

August

31.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om at to av hurtigtestene fra i går har blitt bekreftet med pcr test. I tillegg meldes om ett nytt smittetilfelle med ukjent smittevei. I hurtigtestrunden i dag har to elever ved videregående skole og en elev fra 9. trinn ved ungdomsskolen testet positivt. Alle disse tre er fra klasser hvor det ble avdekket smitte i går, så de testet seg som en del av et testregime. I morgen tester alle ved ungdomsskolen seg i første runde av hurtigtest av hele skolen. 

28.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om fire nye smittetilfeller i Nannestad. En av de som testet positivt på hurtigtest i går. I tillegg to voksne med kjent smittevei og en med sannsynlig smittevei fra Oslo. 

27.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om fem nye smittetilfeller i Nannestad. Tre med kjent smittevei og to voksne med ukjent smittevei. 

26.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Kjent smittevei og satt i karantene fra før. 

25.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Elev i 3. klasse på Nannestad videregående skole med kjent smittevei (tilknytning til utbruddet på ungdomsskolen).

24.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om seks nye smittetilfeller i Nannestad. To av tilfellene er elever ved Nannestad ungdomsskole. Ingen av dem har vært på skolen i smittsom fase. De øvrige fire er voksne med kjente smitteveier. 

22.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder søndag kveld om tre nye smittetilfeller i Nannestad. To med kjent smittevei (en tilknyttet 8. trinn på Nannestad ungdomsskole), en med ukjent smittevei. 

21.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om ett nytt smittetilfelle i Nannestad. Elev i 5. trinn på Eltonåsen skole, det vil si kjent smittevei.

20.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om fire nye smittetilfeller i Nannestad. Alle med kjent smittevei, hvor tre er smittet innad i egen husstand. 

19.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om sju nye smittetilfeller i Nannestad fordelt på fire husstander og kjent smittevei på alle. 5. trinn på Eltonåsen skole og to klasser ved Nannestad ungdomsskole er berørt og satt i karantene i påvente av hurtigtest i morgen. 

Smittetallet siste 14 dager er 207 per 100 000. 

18.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om ett nytt smittetilfelle i Nannestad. Voksen med kjent smittevei.

17.08.21 - smittestatus 

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om seks nye smittetilfeller i Nannestad. To med kjent smittevei. Alle i alderen 20 - 47 år. 

14.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om ett nytt smittetilfelle i Nannestad. Voksen med ukjent smittevei. 

13.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om tre nye smittetilfeller i Nannestad. Alle voksne. En innreise. To med kjent smittevei via husstand og jobb. 

12.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om seks nye smittetilfeller i Nannestad, alle med kjent smittevei. Av meldte smittetilfeller onsdag kveld var to av smittetilfellene med kjent smittevei likevel. 

11.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om seks nye smittetilfeller i Nannestad, voksne med ukjent smittevei. 

05.08.21 -smittestatus

Kommuneoverlegen melder om en ny smittet med Covid-19. Den smittede er i familie med de to som ble meldt smittet i går. 

04.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder sent onsdag kveld om to nye Covid-19 tilfeller i Nannestad. Testet etter hjemkomst fra ferie i utlandet med bakgrunn i symptomer.

03.08.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag formiddag om to nye Covid-19 tilfeller i Nannestad. Begge er voksne og med ukjent smittevei, og er testet med bakgrunn i symptomer.

Juli

30.07.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Ett tilfelle med kjent smittevei og ett tilfelle med ukjent smittevei. 

27.07.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Begge jobber ved samme bedrift og er testet som nærkontakter av kollegaer med bekreftet smitte. Bedriften er midlertidig stengt. 

23.07.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om sju nye smittetilfeller i Nannestad. Tre med kjent smittevei. To testet med bakgrunn i symptomer og ukjent smittevei. To smittet i nordnorge og fullført isolasjonsperiode der. Ingen konsekvens for videre smittespredning i Nannestad.

21.07.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Voksne med ukjent smittevei. 

13.07.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen meldte mandag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad, begge med kjent smittevei. 

11.07.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder søndag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad med kjent smittevei. 

10.07.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om to nye smittetilfeller. Begge voksne, en med kjent smittevei og en med ukjent smittevei. Vi ligger nå på 158 pr 100 000 i smittetall, men det er ikke veldig dramatisk. En stor del av smitten de to siste ukene stammer fra utbruddet i Ullensaker. Antakelig roer det seg noe ned i løpet av neste uke. 

08.07.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Begge har kjent smittevei fra utested i Ullensaker kommune. 

07.07.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. To med kjent smitte i husstanden og satt allerede i karantene. Det tredje smittetilfellet med ukjent smittevei. 

06.07.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om tre nye smittetilfeller i Nannestad. Alle med kjent smittevei. 

05.07.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen meldte sent mandag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Begge smittetilfellene er unge voksne, en med kjent tilknytning til utbruddet i Ullensaker. Den andre med ukjent smittevei. 

04.07.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder søndag kveld om fire nye covid-19 tilfeller i Nannestad. To med kjent smittevei innad i husstanden, to med tilknytning til utbruddet fra utesteder i Ullensaker. 

03.07.21- smittestatus

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Begge med kjent smittevei. 

02.07.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Voksen person med kjent smittevei. 

01.07.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Fra samme husstand med kjent smittevei via barnehage i Ullensaker. 

Juni

30.06.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad, begge med kjent smittevei. 

26.06.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen meldte sent lørdag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Alle tre er tilknyttet et avgrenset utbrudd ved 7. trinn på Kringler-Slattum skole, som foreløpig består av fem smittetilfeller. 

24.06.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. En elev ved Nannestad videregående skole med ukjent smittevei (ikke blant de som er i karantene). I tillegg en elev ved Kringler-Slattum skole, smittet i husstanden sin. 

22.06.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Elev ved Nannestad videregående skole, flere klasser satt i karantene. Ukjent smittevei. 

20.06.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder søndag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad med kjent smittevei. 

19.06.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen meldte lørdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Elev ved videregående skole med ukjent smittevei. 

17.06.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Voksen person med kjent smittevei. 

15.06.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen meldte sent tirsdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Voksen person med kjent smittevei. 

14.06.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder mandag kveld om 3 nye covid-19 tilfeller i Nannestad med kjent smittevei. To er elever ved Nannestad ungdomsskole 10. trinn og det er iverksatt karantene og testing av til sammen 4 klasser ved 10. trinn som er definert som nærkontakter. 

13.06.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder søndag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Smittet i egen husstand. 

12.06.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen meldte lørdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle ved Nannestad videregående skole, med ukjent smittevei. Ingen tilknytning til tilfelle meldt tidligere i uka. 

10.06.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. En elev ved videregående skole som er russ. 

05.06.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen meldte sent lørdag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Begge med kjent smittevei via jobb i annen kommune. 

01.06.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Voksen person med kjent smittevei. 

Mai

28.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Voksne personer med kjent smittevei. 

27.05.21 - smittestatus 

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Voksen person med kjent smittekilde. 

26.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Begge med ukjent smittevei. 

25.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Begge satt i karantene fra før. 

22.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. To av smittetilfellene satt allerede i karantene og er smittet i egen husstand, den tredje har ukjent smittevei. Det betyr at vi har steget litt i smittetilfellene igjen, til 124 pr 100 000. 

21.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Alle har vært på samme 17. mai feiring (er), og det er mange nærkontakter. Hele 1. trinn og m gruppa på Preståsen skole er satt i karantene da en av de smittede jobber der. 

20.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. En med kjent smittevei og en med ukjent smittevei. Smittetallet vårt er dermed nede i 97 pr 100 000. 

19.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Den smittede satt allerede i karantene. 

16.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder søndag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. En voksen som er smittet i egen husstand. 

15.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. En voksen som satt i karantene fra tidligere. En elev til ved 2. trinn på Eltonåsen skole har testet positivt for covid-19. Eleven har ikke vært på SFO fredag 14.05.21, så dette får ingen konsekvenser for karantenetiden til de andre elevene og ansatte ved 2. trinn. 

14.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. En elev ved Eltonåsen skole 2. trinn, kjent smittevei, og en voksen som satt i karantene og er smittet fra egen husstand.

Smittetallet er nå 179 per 100 000, så fortsatt nedadgående trend. 

13.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Voksen person med kjent smittevei. 

12.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Smittetilfellene tilhører samme husstand og er satt i karantene. Smittetallet er dermed stabilt. 

11.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Det vil si at vi nå er nede på 158 smittetilfeller pr 100 000.

08.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Begge voksne og med kjent smittevei.

Det vil si at smittetallene fortsatt er synkende gjennom denne uka og at vi i dag er vi nede på 200 smittetilfeller pr 100 000.  

06.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om sju nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Alle med kjent smittekilde. Tre med smitte i husstanden fra før.

Kommuneoverlegen melder om fire nye covid-19 tilfeller i Nannestad i går. Alle med kjent smittevei. 

04.05.21 - smittestatus 

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om fire nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Det er avklart at minst tre har kjent smittevei. En av de smittede har to yngre brødre som går henholdsvis i 1. trinn ved Eltonåsen skole og Nannestad ungdomsskole. Ungdomsskoleeleven har symptomer. Begge klassene settes i ventekarantene til testsvar er klart på brødrene. 

01.05.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. En med ukjent smittevei. En på arbeidsplass, og en innen familie. 

April

29.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Voksen person med ukjent smittevei. Vi er da nede på 276 smittetilfeller pr 100 000. 

28.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Satt allerede i karantene på grunn av kjent smitte i husstanden. Smittetallet er nå nede på 304 pr 100 000. For to uker siden var smittetallet på 551 per 100 000. 

27.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om sju nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Fem med kjent smittevei og to med ukjent smittevei. 

25.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen meldte lørdag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Alle med kjent smittevei. 

24.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen meldte fredag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Alle med kjent smittevei.

22.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om fem nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Alle med kjente smitteveier og kjent smitte i husstanden.

21.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om seks nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Tre med ukjent smittevei, tre med kjent smittevei og allerede satt i karantene. 

20.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. To voksne med ukjent smittevei og ett tilfelle smittet i husstand. 

19.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder mandag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Kjent smittevei, ung voksen. 

18.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder i dag, søndag, om fire nye covid-19 tilfeller i Nannestad. To med smitte i hver sin husstand og en smittet på jobb i Oslo. En med ukjent smittevei. 

17.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om fire nye covid-19 tilfeller i Nannestad, fordelt på to familier. Ikke helt avklarte smitteveier, men sannsynlig via jobb i annen kommune i den ene familien. I den ene familien er to av tilfellene barn på ungdomsskolen, hvor en har vært på skolen i smittsom fase. Informasjon er sendt ut til de direkte berørte og hele skolen.    

16.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om to nye covid-19 tilfeller. Ukjent smittevei på begge tilfellene. Begge er voksne uten tilknytning til skoler/institusjoner. 

15.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om fem nye covid-19 tilfeller i Nannestad. En av smittetilfellene er fra de som har vært på karantenehotell fra Fagerli pensjonat. To tilfeller fra husstand med kjent smitte og to med ukjent smittekilde. 

14.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om fem nye covid-19 tilfeller i Nannestad. En elev i 2. klasse ved Maura skole fra samme klasse som eleven igår (klasse 2a og 2b er nå i karantene). To av de smittede er voksne som satt i karantene pga smitte i husstanden, og to med ukjent smittevei.

13.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om åtte nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Seks er kjente nærkontakter som er satt i karantene. To av disse er barn som har vært i skolen og barnehagen i smittsom fase før de var klar over smitte i familien. Dermed er en avdeling i Breenenga barnehage og en kohort ved 2. trinn på Maura skole satt i karantene. En voksen har testet positivt på slutten av innreisekarantene, og den siste smittede har ukjent smittevei men jobber på karantenehotell og på Gardermoen. 

En av smittetilfellene som ble meldt i går med tilknytning til Fagerli pensjonat, var en av de vi viste var positiv fra før, så den skulle ikke vært meldt. 

12.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder mandag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. To tilfeller tilknyttet Fagerli pensjonat og ett tilfelle med importsmitte avdekket under innreisekarantene. 

11.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder i dag om fire nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Tre av tilfellene er intern smitte i husstand med kjent smittevei, en er ansatt ved et karantenehotell.

10.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder i dag om fire nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Tre av tilfellene med kjente smitteveier. En er ansatt ved sykehjemmet, men har egentlig ikke vært der i smittsom fase. Det er likevel iverksatt hurtigtesttaking på berørt avdeling for sikkerhets skyld. En av de andre er fysioterapeut og har dermed en del nærkontakter. Alle disse er varslet. 

09.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder i dag om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Begge med kjent smittevei tilknyttet campingplass på Skeikampen. 

08.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder i dag om sju nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Ett tilfelle er linket til et smitteutbrudd på en campingplass på Skeikampen, de andre er smittet internt i familier med smitte fra tidligere. 

07.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Kjente smitteveier, innad i husstanden for to og etter nærkontakt i annen kommune for den tredje. 

06.04.21 - smittestatus - oppdatering

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om 27 nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Ti av smittetilfellene er bekreftet på vanlig sendte prøver blant personene fra utbruddet ved Fagerli pensjonat. Åtte av tilfellene er tilknyttet samme utbrudd via felles byggeplass i Ullensaker som tilfellene ved Fagerli. De siste ni smittetilfellene er smitte i lokalsamfunnet i Nannestad. 

Kommuneoverlegen melder tirsdag morgen om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Begge tilfellene har ukjent smittevei. 

03.04.21 - smittestatus - oppdatering

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om sju nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Alle med kjent smittevei. Tre med kjent smitte i husstand, to kjente nærkontakter fra smittetilfelle i barnehage. De to siste smittetilfellene er ansatte ved Fagerli pensjonat og er i isolasjon i egen bolig. 

Kommuneoverlegen melder sent fredag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Alle med kjent smitte i husstanden. I tillegg melder kommuneoverlegen lørdag morgen om ett nytt covid-19 tilfelle med ukjent smittevei.

02.04.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om fem nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Ett med ukjent smittevei, to smittet via arbeidsplassen og to med kjent smitte i husstanden. 

Mars

31.03.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om åtte nye covid-19 tilfeller i Nannestad. To importsmitte, fire med ukjent smittevei og to smittet i hver sin husstand. 

30.03.21 - smittestatus 

Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Alle med ukjent smittevei. To er i samme husstand. 

29.03.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder mandag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Kjent smitte i husstanden og på arbeidsplassen. 

28.03.21 - smittestatus 

Kommuneoverlegen melder søndag kveld om åtte nye smittetilfeller i Nannestad. Alle med kjent smittevei, de aller fleste satt i karantene fra før. 

27.03.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. To satt i karantene fra før, den tredje er en voksen med ukjent smittevei. 

26.03.21 - smittestatus

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Alle har kjent smittevei. En er foresatt til elev ved Nannestad ungdomsskole, og eleven har samme symptomer og venter på testsvar. En halv klasse på niende trinn og tre lærere er som følge av dette testet i dag og satt i karantene. 

25.03.21 - smittestatus 

Kommuneoverlegen melder i dag om seks nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Alle voksne med kjente smitteveier. Ingen skoler, barnehager eller sykehjem er berørt i Nannestad. 

24.03.21 - smittestatus 

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om fem nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Voksne, de fleste satt allerede i karantene.  

23.03.21 - smittestatus 

Kommuneoverlegen melder i dag om fem nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Alle er voksne i yrkesaktiv alder. Tre  var allerede satt i karantene på grunn av nærkontakt med kjent smittet. En smittet via jobb i annen kommune og den siste med ukjent smittevei. 

22.03.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om fire nye covid-19 tilfeller i Nannestad, med test fra 19/3-21. To er i husstand med allerede smitte og to er tilknyttet arbeidsplasser med utbrudd i to andre kommuner.

21.03.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder søndag kveld om fem nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Kjente smitteveier hos de fem og har sittet i karantene. Tester ble tatt på fredag, men på grunn av forsinkelser på prøvesvar er ikke testresultatet klart før i dag. 

20.03.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om fem nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Smittetilfellene er blanding av smitte i husstand, smitte på arbeidsplass og ukjent smittevei. 

18.03.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. En smittet fra arbeidsplass, og to smittet i samme husstand men med ukjent smittevei. 

17.03.21 - smittestatus i Nannestad - oppdatering

Kommuneoverlegen melder onsdag kveld om ytterligere tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. To tilfeller med ukjent smittevei og ett tilfelle fra husstand med kjent smitte. 

Kommuneoverlegen melder i dag om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Alle med kjent smittevei. Oppsummeringen kom sent tirsdag kveld. Etter over 400 tester på mandag er kun 3 nye covid-19 tilfeller positivt. 

15.03.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i kveld, mandag, om to nye covid-19 tilfeller med kjent smittevei. Personene er i isolasjon sammen.  

14.03.21 - smittestatus i Nannestad - oppdatering 

Kommunelegen melder søndag kveld om ytterligere ett covid-19 tilfelle. Voksen med kjent smittevei. 

Kommuneoverlegen melder i dag om to nye covid-19 tilfeller. Ett tilfelle meldt sent lørdag kveld som er importsmitte. Ett nytt tilfelle i dag, søndag, som er en voksen som ikke var i karantene fra før. 

13.03.21 - smittestatus i Nannestad

Flere nye covid-19 tilfeller i dag, lørdag 13. mars

12.03.21 - smittestatus i Nannestad - oppdatering 

Det meldes om ytterligere ett covid-19 tilfelle. En voksen som var kjent nærkontakt. Ingen tilknytning til skole. 

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om ytterligere ett covid-19 tilfelle. Smittet av husstandsmedlem og var allerede i karantene. 

Kommuneoverlegen melder i dag om 4 nye covid-19 tilfeller. Alle smittetilfellene er i husstander som allerede var i karantene. 

11.03.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle. En ung voksen uten tilknytning til skoler. 

10.03.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om 5 nye covid-19 tilfeller. Fire med kjent smittevei og var allerede i karantene. 

09.03.21 - smittestatus i Nannestad 

Kommuneoverlegen melder i dag om 2 nye covid-19 tilfeller i Nannestad. En med kjent smittekilde, som allerede var i karantene. Den andre er en ny voksen med ukjent smittekilde, men ikke tilknyttet skoler eller institusjoner. Etter dialog mellom kommuneoverlegen og virksomhetsleder skole er det enighet om å holde ungdomsskolen og barneskolene på gult nivå. Det er ikke skolene som er den store smittekilden for øyeblikket, men skulle det endre seg så er skolene parat til rødt nivå. 

06.03.21 - smittestatus i Nannestad - oppdatering 18.45

Kommuneoverlegen melder i tillegg om fem nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Ingen av de fem smittede er tilknyttet noen av skolene. Flere er smittet via nærkontakter med smittede i andre kommuner eller av familiemedlemmer. 

Kommuneoverlegen melder at en av elevene i første klasse ved Eltonåsen skole som ble satt i karantene nå har testet positivt på Covid-19. Dette har medført at noen få nærkontakter til på et fotballag er satt i karantene.  

Kommuneoverlegen melder i dag om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad, men ingen tilknyttet skolene. En beboer i omsorgsbolig ved Bo- og servicesenteret er smittet. Vedkommende ble smittet av et  familiemedlem tidligere i uka, og har ikke tilknytning til den ansatte i hjemmetjenesten som testet positivt tidligere denne uka. To ansatte er satt i karantene som følge av dette. Beboeren selv er vaksinert, og har milde symptomer foreløpig. 

05.03.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. En smittet i husstand med kjent smitte og en med ukjent smittevei. Testsenteret har i testet 312 personer på grunn av skoleklassene som havnet i karantene i går. 

04.03.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om fire nye covid-19 tilfeller i Nannestad. To av smittetilfellene er elevene fra i går, på Preståsen skole og Nannestad ungdomsskole, med symptomer og påvist covid-19 smitte i dag. 

En ansatt på Eltonåsen skole har testet positivt på covid-19, hvor 1. trinn ved skolen er berørt og satt i karantene.

En forelder til en elev ved Nannestad videregående skole har fått påvist covid-19 smitte. Eleven har symptomer, testes i dag og behandles som smittet. Den antatt smittede eleven har vært på skolen i smittsom fase tirsdag 02.03.2021. Elevene og lærerne må i karantene og teste seg. Øvrige elever møter på skolen som normalt.

03.03.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om åtte nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Det er påvist smitte i familien til 2 elever som selv har  symptomer og regnes som smittet. Alle elever og berørte ved aktuelle trinn må i karantene. Hustandsmedlemmene deres må også i karantene. Alle det gjelder har fått egen informasjon.

Dersom situasjonen endrer seg, vil det komme ny informasjon.

02.03.21 - smittestatus i Nannestad - oppdatering 

Kommuneoverlegen melder i dag om 10 nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Åtte av de ti nye covid-19 tilfellene var hos personer som allerede satt i nærkontaktkarantene. Det er dermed svært få nye personer som har vært utsatt for smitte. Samtidig er det bekreftet britisk variant av viruset i flere av tilfellene. 

Denne varianten smitter åpenbart lettere, da en stadig økende andel av nærkontakter til smittede personer selv blir smittet. Kommunen oppfordrer innbyggere på det sterkeste til å begrense antall nærkontakter framover, og være raske med å teste seg om de får symptomer som feber, hoste, tungpust, muskelsmerter, rennende eller tett nese, sykdomsfølelse eller tap av smaks- og luktesans. 

Februar

28.02.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag søndag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad, med kjent smittekilde. Var allerede i nærkontaktkarantene.

27.02.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder lørdag om åtte nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Fem av smittetilfellene er i husstander med kjent smitte fra før. 

26.02.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder fredag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. 

25.02.21 - smittestatus i Nannestad - oppdatering

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om ytterligere tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. De tre smittetilfellene er i samme husstand, men har ikke tilknytning til smittetilfellet ved Nannestad videregående skole. 

Covid-19 smitte påvist hos en elev ved Nannestad videregående skole

21.02.21 - smittestatus i Nannestad 

Kommuneoverlegen melder søndag kveld om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. En smittetilfelle (innreisesmitte) lørdag og ett nytt smittetilfelle søndag kveld. 

19.02.21 - smittestatus i Nannestad

Covid-19 smitte i Holter barnehage

18.02.2021 - smittestatus i Nannestad - oppdatering

Covid-19 - ny variant av britisk mutasjon påvist i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. 

17.02.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. 

16.02.21 - smittestatus i Nannestad - oppdatering

Kommuneoverlegen melder sent tirsdag kveld om ytterligere ett nytt covid-19 tilfelle. 

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Smittetilfellet var allerede i karantene. 

13.02.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. To innad i husstander med kjent smitte. Ingen smittede med tilknytning til Hurdal eller Gjerdrum kommuner. 

11.02.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad, tilknyttet Breenenga barnehage. En avdeling er satt i karantene. 

10.02.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen meldte sent onsdag kveld om ett ny covid-19 tilfelle i Nannestad. 

07.02.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. 

05.02.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad, med kjente smittekilder. 

04.02.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. 

03.02.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om fire nye covid-19 tilfeller i Nannestad, med kjente smittekilder. 

02.02.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. 2 av de smittede er fra husstander med kjent smitte. 

Januar 

30.01.21 - smittestatus i Nannestad

Covid-19 smitte på Nannestad ungdomsskole

29.01.21 - smittestatus i Nannestad 

Det er meldt ytterligere et tilfelle med covid-19 smitte hos elev ved Nannestad videregående skole i ettermiddag, 29.01.2021. Eleven i dette tilfellet har ingen tilknytning til tilfellet som ble meldt tidligere i dag. Ingen av elevene er smittet via skolen. Eleven har vært på skolen i smitteførende fase tirsdag 26.01.2021, og en Vg1 klasse og en lærer kan ha blitt utsatt for smitte. Elevene og læreren dette gjelder er blitt forhåndsinformert av skolen og blir direkte kontaktet av smittesporingsteamet. De settes i karantene og skal teste seg for covid-19 tirsdag 02.02.2021. 

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Den smittede har trent på EVO i smittsom fase. Alle hygieneregler er fulgt og det er ikke smittefare fra kontaktflater. De som har vært nær nok til å være nærkontakter har fått telefon fra smittesporingsteamet i kommunen. 

28.01.21 - smittestatus i Nannestad - oppdatering

Kommuneoverlegen melder om ytterligere ett covid-19 tilfelle i Nannestad torsdag kveld, gjelder importsmitte påvist i løpet av innreisekarantene. 

Kommuneoverlegen melder i dag om et nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. 

26.01.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad med kjent smittevei, smittet på arbeidsplass i Oslo.

23.01.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder om ett nytt covid-19 tilfelle fredag kveld. 

21.01.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om 2 covid-19 tilfeller, hvor en er importsmitte og en vanlig med kjent smittevei. 

Covid-19 smitte på Nannestad ungdomsskole

20.01.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om to covid-19 tilfeller i Nannestad. En av dem er importsmitte og en vanlig smittet. 

19.01.21 - smittestatus i Nannestad

En ansatt ved Maura skole har fått påvist covid-19.To klasser på 6. trinn blir satt i karantene til og med 25. januar og skal teste seg de neste dagene. Totalt 8 lærere er satt i karantene på Maura skole da de er nærkontakter til den ene som er smittet. Øvrige elever og ansatte møter på skolen som vanlig. 

16.01.21 - smittestatus i Nannestad - oppdatering

Kommuneoverlegen melder lørdag kveld om fem nye covid-19 tilfeller i Nannestad. En av dem er importsmitte, forøvrig kjente smitteveier.

Kommuneoverlegen meldte fredag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad.  

14.01.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Dreier seg om familiesmitte. 

12.01.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad i dag, importsmitte. 

I tillegg meldes det om tre covid-19 tilfeller 8. januar, ett covid-19 tilfelle 9. januar, ingen smittede 10. januar og ett covid-19 tilfelle 11. januar. 

07.01.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad, importsmitte. 

06.01.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Familiesmitte med kjente smitteveier. 

05.01.21 - smittestatus i Nannestad - oppdatering 

Kommuneoverlegen melder i dag tirsdag om 3 nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Dreier som om en importsmitte og to andre som er i samme husstand hvor sannsynlig smittested er Oslo. 

Kommuneoverlegen meldte sent mandag kveld om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Dreier seg om importsmitte som har vært i innreisekarantene etter ankomst og test 02.01.21. 

02.01.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag lørdag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Vedkommende var allerede i karantene på grunn av smitte i husstanden. Det er ingen nye smittetilfeller ved sykehjemmet og alle tester av ansatte og beboere i går var negative. De vil bli testet på nytt førstkommende mandag. 

01.01.21 - smittestatus i Nannestad

Kommuneoverlegen melder i dag fredag om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. 

Smittestatus 2020

Desember


30.12.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag 30.12.20 om 3 nye covid-19 tilfeller i Nannestad. To av smittetilfellene er i husstander med kjent covid-19 smitte.

29.12.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag 29.12.20 om 8 nye covid-19 tilfeller i Nannestad. En beboer på sykehjemmet og de syv øvrige er fra fem forskjellige husstander.

Covid-19 smitte på Nannestad sykehjem

25.12.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag 25.12.20 om tre nye covid-19 tilfeller, hvor de smittede er i hustander med allerede smittede.

Kommuneoverlegen meldte om to nye covid-19 tilfeller på kvelden julaften. Første tilfelle med kun noen få nærkontakter i karantene, mens tilfelle to er en voksen person som ikke er tilknyttet institusjoner.

23.12.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Voksne personer, hvor ett smittetilfelle er en ansatt i hjemmesykepleien i Nannestad. Totalt 5 brukere og 2 kollegaer er satt i karantene, ingen har symptomer i dag. De det gjelder har fått direkte beskjed og følges opp av smittesporingsteamet.

22.12.20 - smittestatus i Nannestad - oppdatering
Kommuneoverlegen melder om ytterligere ett covid-19 tilfelle i Nannestad. Voksen person som er smittet av husstandsmedlem.

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad.

21.12.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Voksen person i tilknytning til utbruddet på PostNord. Ingen nærkontakter tilknyttet institusjoner, skoler eller barnehager i Nannestad.

19.12.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag lørdag om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Testet positivt i går. Har ikke tilknytning til institusjoner, skoler eller barnehager i Nannestad.

10.12.20 - smittestatus i Nannestad - oppdatering
Kommuneoverlegen melder om ytterligere ett covid-19 tilfelle i Nannestad. Ung voksen uten tilknytning til institusjoner.

Kommuneoverlegen melder i dag om en elev ved niende trinn på Nannestad ungdomsskole som har fått påvist covid-19 smitte. De som har hatt undervisning i samme klasserom eller hatt nærkontakt på annen måte er satt i karantene. Øvrige elever og lærere ved ungdomsskolen har undervisning som normalt.

09.12.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Smittetilfellet er en voksen person uten nærkontakter i institusjoner.

08.12.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om 6 nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Fire av smittetilfellene har vært i karantene på grunn av smitte i husstanden og var forventet å kunne bli positive. De to siste smittetilfellene er voksne i samme husstand, med foreløpig ukjent smittekilde. Ingen av smittetilfellene er tilknyttet institusjoner.

05.12.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om et nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Ung voksen person.

04.12.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Begge smittetilfellene er satt i karantene.

03.12.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Uten tilknytning til institusjoner.

02.12.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Vedkommende har vært i karantene og ingen nye nærkontakter.

01.12.20 - smittestatus i Nannestad - oppdatering
Kommuneoverlegen melder sent tirsdag kveld om ytterligere ett covid-19 tilfelle i Nannestad. Uten tilknytning til institusjoner.

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Smittetilfellet har ingen tilknytning til institusjoner.

November

28.11.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag lørdag om tre nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Smittetilfellene er ikke tilknyttet Nannestad ungdomsskole eller andre institusjoner i Nannestad.

27.11.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Smittetilfellet er ikke tilknyttet skoler eller barnehager.

26.11.20 - smittestatus i Nannestad - oppdatering
Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om ytterligere 4 nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Ingen av smittetilfellene er tilknyttet skoler, barnehager eller institusjoner.

Kommuneoverlegen melder i dag om 4 nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Ingen av smittetilfellene er skoleelever eller barnehagebarn.

25.11.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Det er nå tre bekreftede smittetilfeller ved Nannestad ungdomsskole.

24.11.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om 4 nye covid-19 tilfeller i Nannestad. To er importsmitte, en smittet elev ved Kringler-Slattum skole og ett smittetilfelle som ikke er tilknyttet noen av skolene.

21.11.20 - smittestatus i Nannestad - oppdatering
Kommuneoverlegen melder i dag lørdag om 8 nye covid-19 tilfeller i Nannestad, fordelt på sannsynligvis 6 smittekilder. Status pr nå er 178 smittede pr 100.000, som gjør at en må vurdere strengere generelle tiltak.

Det er i dag påvist covid-19 smitte hos en elev på 10. trinn på Nannestad ungdomsskole, i tillegg til sannsynlig covid-19 smitte hos en elev på 8. trinn. De to tilfellene er ikke smittet av hverandre.

Det er i dag påvist covid-19 smitte hos en elev på 6. trinn ved Kringler-Slattum skole. Hele 6. trinn og lærerne er satt i karantene til og med 29.11.20.

Sent fredag kveld ble det meldt om ett nytt covid-19 tilfelle til kommuneoverlegen. Dreier seg om en voksen person, som ikke er tilknyttet institusjoner.


20.11.20 - smittestatus i Nannestad
Det er nå påvist smitte hos et barn i Midtbygda barnehage. Alle barn og ansatte ved aktuell avdeling og samarbeidende avdeling er satt i karantene, og avdelingene blir smittevasket.

En ansatt tilknyttet Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig har testet positivt på covid-19. Alle berørte har fått direkte informasjon. Situasjonen er foreløpig oversiktlig og under kontroll.

Status pr i dag fredag er at vi har 15 smittede i isolasjon, fordelt på 5 husstander. Og rundt 50 nærkontakter i karantene, hvor over halvparten er fra barnehageavdelingene.

19.11.20 - smittestatus i Nannestad - oppdatering
Kommuneoverlegen melder om ytterligere 2 nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Hustandsmedlemmer til tidligere meldte tilfeller. De smittede har vært i karantene noen dager allerede.

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle med kjent smittekilde.

18.11.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i kveld onsdag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad.

17.11.20 - smittestatus i Nannestad - oppdatering
Kommuneoverlegen melder om ytterligere to covid-19 tilfeller i Nannestad. Smittetilfellene er knyttet til utbruddet i Eidsvoll.

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Smittesporing pågår.

16.11.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad med kjent smittekilde.

12.11.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om 2 nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Begge er i isolasjon.

11.11.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag onsdag om ett nytt covid-19 tillfelle. Dreier seg om importsmitte og vedkommende er i isolasjon.

08.11.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag søndag om ett nytt covid-19 tilfelle med kjent smittekilde. Vedkommende er i isolasjon.

06.11.20 - smittestatus i Nannestad
Det er påvist et tilfelle med koronavirus tilknyttet Åsgreina barnehage. Alle ansatte og foresatte til barn som kan ha blitt utsatt for smitte har blitt kontaktet per telefon. De berørte ansatte og barna er satt i karantene til og med 13.11.20, og skal testes for koronavirus mandag 09.11.

Barnehagen får utført smittevask av berørt avdeling iløpet av helgen. Denne avdelingen holdes stengt til og med 13.11.20. Øvrige avdelinger er åpne som normalt og barna på disse møter i barnehagen som normalt. Vi minner om at barn som er syke ikke skal møte i barnehagen, og oppfordrer til å fortsette å være nøye med håndhygiene og holde god avstand mellom alle voksne ved henting og levering.

Dersom situasjonen endrer seg, vil det komme ny informasjon.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er i dag, fredag, bekreftet ytterligere ett smittetilfelle hos ansatt ved Apotek1 Nannestad. Den ansatte har ikke vært på jobb den siste uka.
Grunnet redusert bemanning vil åpningstidene til apoteket reduseres til 10-16 fra og med mandag 9.11 til og med fredag 13.11 (lørdag 10-15).
Den smittede var i karantene og er ikke hjemmehørende i Nannestad.


05.11.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad med kjent smittekilde. Status pr nå er 17 tilfeller, hvorav 9 er importsmitte.

04.11.20 - smittestatus i Nannestad - oppdatering
Det er i dag påvist et smittetilfelle i tilknytning til Apotek1 Nannestad. Alle ansatte som kan ha blitt utsatt for smitte er satt i karantene og apoteket får utført smittevask i kveld. Det vil være redusert åpningstid fra kl. 10.00 - 17.00 de neste dagene som følge av mange ansatte i karantene. Apoteket har vært i dialog med kommuneoverlegen og gjort alle nødvendige tiltak slik at det er trygt å handle fremover.

Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt covid-19 tilfelle med kjent smittekilde i Nannestad. Status pr nå er 16 tilfeller i isolasjon, hvor 10 er importsmitte.

03.11.20 - smittestatus i Nannestad
Vi har et mindre covid-19 utbrudd tilknyttet EVO treningssenter i Nannestad. To ansatte ved senteret har testet positivt for covid-19 og to nærkontakter til en av disse har også testet positivt. Øvrige nærkontakter har hittil testet negativt og oppholder seg i karantene. Treningssenteret har gjennomført smittevask av hele lokalet og har varslet alle som oppholdt seg i lokalene i tidsrommet hvor smitte kunne oppstått om å være ekstra oppmerksomme med tanke på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. I samråd med Folkehelseinstituttet vurderes det at kommunen har god oversikt og kontroll på smittesporingsarbeidet. På nåværende tidspunkt er det ikke behov for ytterligere tiltak.

02.11.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om to nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Dreier seg om importsmitte og vedkommende er i isolasjon.

01.11.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag søndag om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Det dreier seg om en voksen person med kjent smittekilde.Vedkommende er i hjemmeisolasjon.

Oktober


31.10.20 - smittestatus i Nannestad - oppdatering
Kommuneoverlegen melder om ytterligere ett covid-19 tilfelle. Hjemmesmitte. Status er totalt 12 syke, hvor 7 er importsmitte.

Kommuneoverlegen melder i dag lørdag om 2 nye covid-19 tilfeller i Nannestad. Status nå er 11 smittetilfeller i isolasjon, hvor 7 er importsmitte.

Sent fredag kveld ble det meldt om ett nytt covid-19 tilfelle til kommuneoverlegen. Dreier seg om importsmitte og vedkommende har vært i isolasjon siden ankomst.

29.10.20 - smittestatus i Nannestad - oppdatering
Kommuneoverlegen melder om ytterligere ett nytt covid-19 tilfelle med importsmitte. Vedkommende er i isolasjon.

Kommuneoverlegen melder om ett nytt covid-19 tilfelle med importsmitte (meldt etter leggetid i går). Vedkommende er i isolasjon.

28.10.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt tilfelle av covid-19 i Nannestad. Det dreier seg om en ung voksen person. Smittesporing pågår.

27.10.20 - smittestatus i Nannestad - oppdatering
Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om ytterligere ett nytt tilfelle av covid-19 i Nannestad. Det dreier seg om et voksent familiemedlem til tilfellet som ble meldt i går. Personen er symptomfri og i isolasjon hjemme.

Kommuneoverlegen melder om fire nye covid-19 tilfeller i dag. Smittesporing pågår i de meldte smittetilfellene.

1 familiemedlem til tilfellet vi fikk meldt i går
3 importsmitte fra ØstEuropa

26.10.20 - smittestatus i Nannestad
Mandag melder kommuneoverlegen om ett nytt tilfelle av covid-19 i Nannestad kommune. Det dreier seg om en voksen person som er innlagt på Ahus.

22.10.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder om ett nytt covid-19 tilfelle i dag. Den det gjelder er utenlandsk statsborger og har testet positivt ved Gardermoen. Den smittede oppholder seg i isolasjon i Nannestad.

20.10.20 - smittestatus i Nannestad - oppdatering
Kommuneoverlegen melder tirsdag kveld om ytterligere ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Husstandsmedlem til tidligere meldt smittetilfelle.

Kommuneoverlegen melder om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Den det gjelder er bosatt i Innlandet fylke til vanlig, men oppholder seg i isolasjon hos familien i Nannestad.Den smittede er i hjemmeisolasjon.

13.10.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder i dag om ett nytt tilfelle av covid-19 i Nannestad kommune. Den det gjelder er en voksen person, foreløpig ukjent smittekilde. Vi har 3 smittetilfeller som er fra Nannestad. I tillegg 1 smittet som er folkeregistrert i Oslo, men oppholder seg hos familien i Nannestad.

10.10.20 - smittestatus i Nannestad
Lørdag melder kommuneoverlegen om ett nytt tilfelle av covid-19 i Nannestad kommune. Det dreier seg om en student fra Oslo. Personen er i hjemmeisolasjon hos familien i Nannestad. Smittesporing pågår.

Status er 3 smittetilfeller i Nannestad pr dags dato.

08.10.20 - smittestatus i Nannestad - oppdatering
Kommuneoverlegen melder om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Den det gjelder er en ung person som er smittet i utlandet. Den smittede er i hjemmeisolasjon. To husstandsmedlemmer er i hjemmekarantene. Smittesporing pågår.

Kommuneoverlegen melder torsdag kveld om ytterligere ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Kvinnelig student, smittet i Oslo i tilknytning til utbruddet ved Blindern. Milde symptomer, sitter i hjemmeisolasjon hos familien sin i Nannestad. Husstandsmedlemmer satt i karantene. Smittesporing pågår.

September


29.09.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder om ett nytt covid-19 tilfelle i Nannestad. Den det gjelder er en voksen, med foreløpig ukjent smittekilde. Vedkommende er i hjemmeisolering og de nærmeste er satt i karantene. Smittevernsykepleier følger opp smittesporingsarbeidet.

02.09.20 - smittestatus i Nannestad
Onsdag har kommuneoverlegen fått meldt ett nytt tilfelle av covid-19 i Nannestad kommune. Det dreier seg om en yngre person som har pådratt seg smitte i Østfold. Vedkommende har milde symptomer og er satt i isolasjon. Det er ingen nærkontakter her i kommunen.
Antall meldte laboratoriebekreftede tilfeller for Nannestad kommune er korrigert til 24, et tall som samsvarer med tallene som er registrert hos Folkehelseinstituttet. Det kan forekomme avvik i meldte tilfeller pga. forsinkelser i rapporteringen eller feilregistreringer i pandemiens første fase.

August

18.08.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder tirsdag om 4 nye covid-19-tilfeller i Nannestad kommune. 3 av de 4 tilhører samme husstand og har forbindelse til en person som ble meldt smittet på lørdag. Hele husstanden er satt i isolasjon på hjemadressen. Husstandsmedlemmene har gjennomgående milde symptomer.

Dagens 4. smittetilfelle dreier seg om en person fra Sør-Europa som er satt i isolasjon på sitt oppholdssted. Vedkommende er symptomfri. Husstandsmedlemmer er satt i karantene.

– Selv om vi har fått 4 smittetilfeller i Nannestad på samme dag, har vi kontroll over dem det gjelder og med smittesporingen. Totalt er det nå 3 husstander i kommunen med påvist smitte, men disse husstandene har ikke hatt kontakt med hverandre. Og det er en god ting, sier kommuneoverlege Tom Sundar.

15.08.20 - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen melder lørdag om et nytt smittetilfelle i Nannestad kommune. Igjen er det en person i begynnelsen av 20-årene som har testet positivt på covid-19 og vedkommende er satt i hjemmeisolering. Husstandsmedlemmene er pålagt karantene og vil bli testet over helgen.

Av smittesporingen fremgår det at dagens smittetilfelle ikke har noen forbindelse til det som ble påvist tidligere i uken, men at saken kan dreie seg om importsmitte. Den smittede har hatt luftveissymptomer i flere dager, men er i god allmenntilstand. De øvrige i husstanden har ikke symptomer.

Dette er det 21. Covid-19 tilfellet i Nannestad så langt i år.

11.08.20 - smittestatus i Nannestad
Det er meldt om ett nytt covid-19-tilfelle i Nannestad i dag. Den det gjelder er i begynnelsen av 20-årene og er smittet i Osloregionen. Vedkommende er i hjemmeisolering og husstandsmedlemmene er satt i karantene. Kommuneoverlege og smittevernsykepleier følger opp smittesporingsarbeidet.

Dette er det første nye smittetilfellet på to måneder i Nannestad kommune – og det 20. tilfellet så langt i år.

Juni

17.06.20 - smittestatus i Nannestad
Ingen nye smittede i Nannestad.

Eleven på 4. trinn som for en uke siden ble syk og senere testet positivt på covid-19, er nå symptomfri. Eleven har testet negativt på covid-19 (test tatt 16. juni) – og det er gledelig!

14.06.20 - smittestatus i Nannestad
Covid-19-sykdom hos en elev ved Preståsen skole i Nannestad kommune

Mai

20.05.20 - smittestatus i Nannestad
Ingen nye smittetilfeller - og alle er nå friskmeldt. P.t. har vi ingen med Covid i Nannestad.

13.05.20 - smittestatus i Nannestad
Det har ikke vært nye smittetilfeller i Nannestad kommune etter påske. Dermed er det stadig 18 personer totalt som har testet positivt. Fortsatt er 1 av de 18 sykmeldt, men vedkommende forventes friskmeldt fra neste uke.

Testkapasiteten i kommunen er tilfredsstillende, men ledelsen arbeider for å få styrket kapasiteten ytterligere i tiden som kommer – i tilfelle smittetallene begynner å øke.

Kommuneoverlegen oppfordrer innbyggerne til fortsatt å ha et skjerpet fokus på de nasjonale smittevernreglene.

April

30.04.20 - smittestatus i Nannestad
Av de 18 innbyggere som har testet positivt siden 13. mars er 17 friskmeldt. Det er ingen smittede/syke i tjenestene/institusjonene.

29.04.20 - smittestatus i Nannestad
Smittestatus er er uendret, fredelig koronastatus i Nannestad. Ingen nye tilfeller siden påske. Kun 2 innbyggere med symptomer.

Ingen smittede/syke i tjenestene/institusjonene.

27.04.20 - smittestatus i Nannestad
Det er ingen nye smittetilfeller i Nannestad. Korona-situasjonen er dermed fredelig.

21.04.20 - smittestatus i Nannestad
Det er ingen nye smittetilfeller i Nannestad. Dermed er det stadig 18 personer som har testet positivt siden 13. mars.

Per i dag er 16 av de 18 personene friskmeldte. De to siste har hatt luftveissymptomer i flere uker, men begge er i langsom bedring. På sykehjemmet er det ingen smittede pasienter eller ansatte.

Korona-situasjonen for Nannestad er dermed fredelig.

20.04.20 - smittestatus i Nannestad
Nannestad har uendret antall smittede: 18. Vi har 2 nye friskmeldte, så totalt er 15 personer blitt friskmeldt.

16.04.20 - smittestatus i Nannestad
Det er ikke meldt om nye smittetilfeller i Nannestad de siste dagene. Det er stadig 18 bekreftet smittede i alderen 25 – 65 år, med en topp på 40 år.

10 er menn og 8 er kvinner. Per i dag er 13 av de 18 friskmeldt. Blant de øvrige 5 er ingen alvorlig syk.

På sykehjemmet er det ingen smittede pasienter eller ansatte. Sykehjemmet har innredet en «isolatavdeling» som kan ta imot opptil 10 covid-syke pasienter dersom behovet skulle oppstå.

Totalbildet for Nannestad er således fredelig.

15.04.20 - smittestatus i Nannestad
Det er ikke meldt om nye tilfeller av koronasmitte de siste dagene, slik at det stadig er 18 personer med bekreftet smitte i Nannestad kommune.

Ingen er alvorlig syke eller innlagt på sykehus. Foreløpig er 5 av de 18 personene friskmeldt.

14.04.20 - smittestatus i Nannestad
Status i dag er uforandret. Det er 18 bekreftede smittetilfeller i Nannestad kommune.

09.04.20 - smittestatus i Nannestad
Torsdag er det innmeldt ett nytt tilfelle av koronasmitte. Det er nå 18 bekreftede smittetilfeller i Nannestad kommune.

Den sist meldte er nærkontakt av en i samme husstand som har vært syk i lengre tid. Begge personene er imidlertid i god form og på bedringens vei.

07.04.20 - smittestatus i Nannestad
Tirsdag er det meldt ett nytt tilfelle av koronasmitte, slik at det nå er 17 innbyggere i Nannestad kommune med bekreftet smitte. Ingen er i sykehus.

Den ene av de to innbyggerne som fikk covid-19 først (13. mars) har fortsatt lette symptomer, så viruset «sitter i» nokså lenge. Etter det kommuneoverlegen erfarer har ingen alvorlige luftveisymptomer.

Når det gjelder Nannestad sykehjem, hvor en ansatt nylig fikk påvist koronasmitte, er situasjonen fredelig. De 7 beboerne og 9 ansatte som var nærkontakter, er nå ute av sin karantene. Ingen av disse har fått påvist smitte eller blitt syke. Den smittede er imidlertid fortsatt i isolering hjemme.

03.04.20 - smittestatus i Nannestad
Fredag er det meldt ett nytt tilfelle av covid-19-smitte, slik at det nå er 16 personer i Nannestad kommune med bekreftet smitte. Ingen av disse er i sykehus.

De som har vært syke siden 13. mars, da vi fikk meldt de to første tilfellene, har fortsatt symptomer – men er på bedringens vei.

Dagens nye tilfelle har ikke tilknytning til Nannestad sykehjem, der en helsearbeider testet positivt for 10 dager siden.

De 16 smittede i Nannestad er i alderen 25 til 65 år – men med enn topp rundt 40 år.

02.04.20 - smittestatus i Nannestad
Smitte- og sykdomsstatus er uforandret siden i går. Det gjelder kommunen som sådan og sykehjemmet i særdeleshet.

01.04.20 - smittestatus i Nannestad

Mars

31. mars - smittestatus i Nannestad
Status i dag er uforandret. 14 personer har påvist koronasmitte.

30. mars - smittestatus i Nannestad
Nannestad har nå totalt 14 personer som har fått påvist koronasmitte, det er ett smittetilfelle mer enn på søndag.

Nå opplyser kommuneoverlege Tom Sundar, at flere mest sannsynlig vil bli friskmeldt i løpet av uka.

13. mars fikk vi påvist de første tilfellene av koronaviruset her i kommunen. Vi antar at det vil bli flere friskmeldte framover. Jeg har vært i kontakt med dem det gjelder og de er på bedringens vei.

28. mars - smittestatus i Nannestad
Lørdag har kommuneoverlegen fått meldt 1 nytt tilfelle av covid-19, slik at det nå er 13 personer i Nannestad kommune med bekreftet smitte. 1 person er fortsatt på sykehus – men i bedring.

Det siste tilfellet har ingen tilknytning til Nannestad sykehjem, der en helsearbeider testet positivt tidligere i uken.

De 13 smittede i Nannestad er i alderen 25 til 63 år. Ingen er ennå friskmeldt.

27. mars - smittestatus i Nannestad
Fredag er det ikke påvist nye tilfeller av koronaviruset i kommunen. Totalt har 12 personer testet positivt for koronaviruset i Nannestad. To personer var innlagt på sykehus, og en av dem er nå skrevet ut.

26. mars - smittestatus i Nannestad
Kommuneoverlegen har fått meldt 2 nye smittetilfeller i dag, slik at det nå er 12 personer i Nannestad kommune med bekreftet smitte. 2 personer er fortsatt på sykehus, men de er i klar bedring.

De 2 nye tilfellene har ingen tilknytning til Nannestad sykehjem, der en helsearbeider testet positivt tidligere i uken. Situasjonen ved sykehjemmet er uforandret: 7 beboere og 9 ansatte er satt i karantene, men ingen av disse har symptomer.

25. mars - smittestatus i Nannestad
Det er nå 10 smittede personer i Nannestad kommune, bekreftet ved testing. Ingen er friskmeldt ennå og 1 person er fortsatt innlagt på Ahus.

Den sist meldte positive er en helsearbeider ved Nannestad sykehjem. Vedkommende har vært sykmeldt i en uke allerede, med milde luftveissymptomer.

7 beboere og 9 ansatte var i nær kontakt med vedkommende samme dag som symptomene oppstod. Ingen av disse personene har utviklet symptomer til nå. Beboerne som var eksponert for den ansatte er skjermet i en egen fløy. De 9 ansatte er i hjemmekarantene.

At verken beboere eller ansatte har symptomer en uke etter eksponering er et svært godt tegn, påpeker kommuneoverlege Tom Sundar.

24. mars - informasjon og smittestatus
Det er ikke bekreftet nye tilfeller av koronaviruset i kommunen det siste døgnet. Totalt har ni personer testet positivt for koronaviruset i Nannestad. To personer er fremdeles innlagt på sykehus, men er i bedring.

Nasjonale tiltak videreføres

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Les mer om dette

23. mars - informasjon og smittestatus
Smittesituasjonen er status quo. 9 bekreftede smittede i Nannestad fordelt på 7 husstander. 2 personer er fortsatt innlagt. De øvrige er i hjemmisolering med forholdsvis milde symptomer.

Meld fra om mistanke om koronasykdom

Har du symptomer som kan minne om koronavirus? Da kan du melde fra til Folkehelseinstituttet. Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Les mer og meld fra her

FHI presiserer testkriteriene for koronavirus.

22. mars - smittestatus i Nannestad
Det er nå 9 bekreftede smittede i Nannestad fordelt på 7 husstander. 2 personer er fortsatt innlagt. De øvrige er i hjemmisolering med forholdsvis milde symptomer.

20. mars - smittestatus i Nannestad
Siden torsdag har vi fått bekreftet et nytt smittetilfelle. Det betyr at vi totalt er oppe i åtte smittede, opplyser kommuneoverlegen. Seks av nannestadsokningene har milde eller moderate symptomer og holder seg isolert hjemme, mens to av kommunens smittede innbyggere - blant annet en ung person - er innlagt på sykehus. En av dem er rundt 30 år, mens den andre er rundt 60 år, opplyser kommuneoverlegen.

19. mars - smittestatus i Nannestad
Status i dag er uforandret. 7 personer bekreftet smittet, alle er i hjemmeisolering – og deres familie- og husstandsmedlemmer er i hjemmekarantene.

18. mars - smittestatus i Nannestad
Det siste døgnet har kommuneoverlegen fått melding om 5 nye smittede personer, bekreftet ved testing. Per onsdag kveld har vi 7 personer i Nannestad som er bekreftet smittet. Alle har luftveis- og/eller febersykdom. Én er innlagt på Ahus.

De 7 personene er i aldersspennet 30 – 45 år og fordeler seg på 5 husstander. Flere har nære familiemedlemmer som ikke er testet, men som må anses som smittet.

Antall innbyggere som er smittet er totalt sett langt høyere enn tallet på bekreftet smittede skulle tilsi, fordi indikasjonene for testing er blitt mer restriktive. Dermed er det mange smittede som ikke blir fanget opp.

Kommuneoverlegen oppfordrer innbyggerne til å ta helsemyndighetenes hygiene- og smittevernråd på alvor, for å begrense spredningen av covid-19.

18. mars - koronatelefon for deg som innbygger i Nannestad kommune
På grunn av svært mange telefonhenvendelser til fastleger og legevakt, er det opprettet to ekstra telefonnummer for å kunne besvare henvendelsene, tlf nr er 46 86 00 52 eller 47 61 97 06.

Disse telefonene er betjent av helsepersonell mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle dager, fra onsdag 18. mars og fremover.

På grunn av pågang av henvendelser, må alle belage seg på noe ventetid.

17. mars - informasjon om driften av rus- og psyskisk helsetjeneste
På bakgrunn av pålegg fra helsemyndighetene, påvirkes dessverre også driften av Rus- og psykisk helsetjeneste, og vi må til enhver tid følge gjeldende pålegg.

Vi er alle påvirket av den situasjonen vi nå står i, og vi vet at det er mange som har det vanskelig.

Vi vil i den grad det er mulig ivareta alle våre pasienter på best mulige måte, fortrinnsvis via telefon. Vår vakttelefon har utvidede åpningstider, og er nå bemannet i tidsrommet 09.00-15.00 hverdager, tlf: 406 20 479.

Dette innebærer at vi kun unntaksvis vil ta pasienter inn til samtaler. Da må følgende spørsmål avklares på forhånd:

 • Har du noen symptomer på luftveisinfeksjon?
 • Har du vært utenfor Norden i løpet av de siste 14 dagene?
 • Har du vært i nærheten av noen som har hatt mistanke eller fått påvist om koronavirus?
 • Vi gjør oppmerksom på at disse spørsmålene kan endres på kort varsel.

Det er viktig at ingen møter opp på våre kontorer uten avtale.

Dagsentertilbud for Rus- og psykisk helsetjeneste er stengt inntil videre, i tillegg til alle grupper og kurs.

17. mars - smittestatus i Nannestad
Smittesituasjonen er status quo. Fortsatt 2 personer som er bekreftet positive og sitter i hjemmeisolering. Vi har fått meldt flere «inkonklusivt positive» prøver – og det betyr at prøvesvaret er usikkert og personene må følges opp med nye tester.

16. mars - smittestatus i Nannestad
Smittesituasjonen er uforandret. Det er fortsatt 2 personer som er bekreftet smittet og er i hjemmeisolering. Kommuneoverlegen forventer at antall personer som bekreftes smittet vil stige i dagene som kommer – på samme måte som i nærliggende romerikskommuner.

16. mars - barn og unge - lek og aktivitet - bidra til å hindre smitte av koronaviruset
Som dere er kjent med har Helsedirektoratet besluttet forbud mot og stenging av kulturarrangementer, idrettshaller, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs.

Lek er viktig for barn og ungdoms utvikling og velvære, men når skolen er stengt over lengre tid for å hindre smittespredning, bør ikke barn og ungdom samles i større grupper. Dette gjelder også på private og kommunale idrettsanlegg og lekeplasser.

For å begrense smittespredning anbefaler Helsedirektoratet at kontakt med andre mennesker (for eksempel utenfor familien) begrenses, og ved samvær bør man holde minst 1 meters avstand. Størrelsen på gruppen bør vurderes ut ifra punktene nedenfor:

 • Begrense antall barn og ungdom som er sammen. Det er en fordel om det er de samme barna eller ungdommene som treffes.
 • Begrense varighet av lek/samvær (få timer)
 • Fortrinnsvis holde lek og samvær utendørs
 • Vaske hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene
 • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer
 • For barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, gjelder egne anbefalinger.

16. mars - informasjon om kontakt med Nannestad barneverntjeneste i perioden med koronatiltak
Kontakt mellom barneverntjenestens ansatte og tjenestemottaker blir sterkt begrenset i perioden hvor koronatiltak er iverksatt.

Dette innebærer:

 • Alle hjemmebesøk og møter i barneverntjenestens lokaler utgår. All kontakt med kontaktperson og/eller veileder vil foregå på telefon, Skype og/eller brev.
 • Når du ikke din kontaktperson eller veileder ring vår vakttelefon på: 90 78 78 42. Vakttelefonen er betjent fra kl. 08:00 til 15:30 alle hverdager.
 • Nannestad barneverntjeneste vil opprettholde akuttberedskap i samarbeid med Barnevernvakten på Romerike.

Nyttige telefonnummer:

 • Vakttelefon Nannestad barneverntjeneste: 90 78 78 42
 • Barnevernvakten på Romerike: 64 99 32 70
 • Alarmtelefon for barn og unge: 116111 (døgnåpent)

15. mars - informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk
Her finner du informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk.

15. mars - hvilke typer virksomheter og arrangementer holdes stengt?
Helsemyndighetene har besluttet forbud mot og stengning av:

Kulturarrangementer
Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet innendørs og utendørs
Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand
Treningssentre
Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
Svømmehaller, badeland og liknende
Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv
Økonomiske konsekvenser

Når et arrangement blir avlyst, er det arrangøren selv som må bære de økonomiske konsekvensene dette fører til. Dette er i henhold til smittevernloven § 4-1 og 1-5. Les mer om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset på regjeringen.no

14. mars - pressemelding - Nannestad kommune innfører 14 dagers egenmelding ved korona-karantene
Nannestad kommune innfører inntil 14 dagers egenmelding for ansatte som pålegges hjemme-karantene eller isolering i tilknytning til korona-viruset. Dette gjør vi for å avlaste fastlegene slik at de skal få frigjort mer kapasitet til å ta seg av andre oppgaver enn sykmeldinger i forbindelse med korona-pandemien. Vi understreker at ordningen er basert på tillit og fordrer at den enkelte ansatte er i dialog med nærmeste leder før og underveis i egenmeldingsperioden.

Ansatte som er syke av andre årsaker enn korona-relaterte forhold har ikke 14 dagers egenmelding. Da gjelder ordinære regler om egenmelding med inntil 8 sammenhengende kalenderdager.

For mer info om denne saken, kontakt ass. rådmann Marit Walle, tlf. 90115085.

13. mars - informasjon til pårørende av brukere som har hjemmesykepleie
Som et forebyggende tiltak for å beskytte en særlig sårbar gruppe,så gjelder følgende for å forhindre smitte:

Hjemmeboende brukere av hjemmesykepleien henstilles til å få besøk kun av nærmeste pårørende.
Bo- og servicesenteret stenges helt for besøk utenfra – ta kontakt med hjemmesykepleien hvis det er spørsmål eller behov for avklaringer.

 • De med luftveissymptomer, feber o.l. bør ikke komme på besøk.
 • Det kan være behov for at pårørende blir kontaktet og må være behjelpelige med å yte hjelp til sin/sine (f.eks. der vi har redusert bemanning pga. sykdom/karantene hos ansatte).
 • Vi kan være nødt til å avlyse eller redusere oppdrag for å minske smittefaren.
 • Ved redusert bemanning blir kun nødvendig helsehjelp foretatt som enkelt stell, mat og medisiner. Oppgaver som kan utgå er hjelp til strømper, tilsyn, dusj.
 • Dette gjelder inntil annen beskjed blir gitt.

Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse for dette i situasjonen vi er i nå.

13. mars - to personer i samme hustand er smittet av koronavirus i Nannestad
Personene er i hjemmekarantene, og har milde symptomer. Kommunen følger opp pasientene etter retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

Dette medfører ingen økt smittefare for innbyggerne i Nannestad kommune.

12. mars - fortsatt ingen smittede i Nannestad
Per torsdag kveld er det fortsatt ingen meldte smittetilfeller i Nannestad kommune.

Det er minst 23 personer i karantene. Det reelle antallet er høyere, da ikke alle tilfellene blir rapportert til kommuneoverlegen.

12. mars - skoler, barnehager og biblioteket stenges. Nannestad sykehjem stenges for besøkende/pårørende
Nannestad sykehjem, skoler og barnehager og biblioteket

11. mars - smittevernråd mot korona ved arrangementer og i skoler og barnehager:

 • Arrangementer innendørs med under 100 deltakere kan inntil videre gjennomføres.
 • Kan arrangementet utsettes/avlyses så anbefales dette.

Praktiske råd:

Arrangør, skole og barnehage må oppfordre til at:

 • Anbefalt hånd- og hostehygiene overholdes.
 • Det anbefales håndvask minimum 2 ganger daglig – når personer kommer og når de går, helst flere ganger i løpet av dagen.
 • Vann og såpe fungerer bedre enn Antibac ved håndhygiene – det må derfor sørges for at slike fasiliteter er på plass i arrangementets lokaler dersom håndsprit ikke er tilgjengelig i tilstrekkelig mengde.
 • Finn alternativer til håndhilsning og klemming.
 • Hold ca. 1 meters avstand til andre personer så langt det er mulig.
 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, uavhengig av årsak, skal holde seg hjemme.

Matservering:

 • Unngå matservering med selvbetjening
 • Matservering utendørs er tryggere enn innendørs

11. mars - informasjon om forebyggende tiltak til besøkende til sykehjemmet
Fra og med onsdag 11.mars iverksetter Nannestad kommune ytterligere begrensinger for alle besøkende til sykehjemmet.

Dette som et forebyggende tiltak for å beskytte en særlig sårbar gruppe, og samtidig unngå å overbelaste viktige samfunnsstrukturer.

På nåværende tidspunkt er det ikke påvist koronasmitte i sykehjemmet eller bo- og servicesenteret.

Følgende forebyggende tiltak er innført:

 • Besøk til beboerne på sykehjemmet begrenses til nærmeste pårørende. Disse må – før de går inn i sykehjemmet – nøye vurdere, eventuelt i samråd med lege, om de kan utgjøre en smitterisiko.
 • Besøkende har ikke adgang til å besøke sykehjemmet dersom man:
 • har feber, hoste og luftsveissymptomer
 • har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus de siste 14 dagene
 • har vært i nærkontakt med noen som er bekreftet smittet av viruset
 • har vært i kontakt med noen som har mistenkt smitte og er i karantene
 • Kantina på pleie- og omsorgssenteret stenges for alle utenom beboere (sykehjemmet og bo- og service), dagsenterbrukere og ansatte som er på jobb.
 • Aktiviteter/arrangement med eksterne aktører avlyses inntil videre.
 • Interne arrangement går inntil videre som planlagt.
 • Restriksjonene gjelder inntil annen beskjed blir gitt.

Ta kontakt med den enkelte avdeling ved spørsmål.

Kontaktinformasjon:
Nannestad sykehjem: 66 10 52 00

Kontaktinformasjon til den enkelte avdeling etter kl. 15.30.

 • Avd. 1.Midt/skjermet enhet: 66 10 52 14 / 66 10 52 16
 • Avd. 2.Midt: 66 10 52 17
 • Avd. 1.Øst: 66 10 52 15
 • Avd. 2.Øst: 66 10 52 18

10. mars - oppdatering om status i smittesituasjonen
Per tirsdag ettermiddag er det 12 personer i 6 husstander som har hjemmekarantene i Nannestad kommune, i påvente av prøvesvar og videre avklaring.

Det siste døgnet har vi fått avkreftet 7 mistenkte tilfeller gjennom negative prøvesvar. Det er fortsatt ikke påvist corona-smitte i Nannestad.

9. mars - fortsatt ingen smittede i Nannestad
Per mandag ettermiddag er det fortsatt ingen i Nannestad kommune med påvist korona-smitte.

Kommuneoverlegen har registrert 10 personer i 4 husstander som er i hjemmekarantene i påvente av prøvesvar eller videre avklaring. De 10 er i alderen 8 til 59 år. De har enten oppholdt seg i risiko-land eller vært i kontakt med noen som kan være smittet, og har kun milde symptomer eller ingen symptomer.

9. mars - hvem skal holde seg hjemme?
Helsedirektoratet har skjerpet sine anbefalinger om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.

– Det betyr at alle som har vært i områder med utbredt spredning av koronasmitte, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Dette omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre

Les mer her

7. mars - råd ved store arrangementer knyttet til koronasmitte
Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem.

Generelt gjelder den enkle regelen om jo større et arrangement er, desto høyre er risikoen for smittespredning. Derfor må det gjøres en risikovurdering for hvert enkelt arrangement.

Man må vurdere risikoen for smitte ved gjennomføring av arrangementet, mulighetene til å begrense eller endre arrangementet (for eksempel med og uten publikum tilstede) og eventuelt å utsette eller avbryte arrangementet.

Risikovurdering må revideres fortløpende i henhold til utvikling av situasjonen.

Folkehelsa har kommet med anbefalinger rundt dette:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Ved tvil: Konferer med kommuneoverlege Tom Sundar.

6. mars - fortsatt ikke påvist korona-smitte i Nannestad
Per fredag ettermiddag er det fortsatt ingen i Nannestad kommune med påvist korona-smitte.

14 nye personer i 3 husstander er satt i hjemmekarantene i løpet av dagen – i påvente av prøvesvar og/eller videre avklaring. Til sammen er nå 18 innbyggere i karantene.

Fremdeles er korona-situasjonen i Nannestad å anse som fredelig, ifølge kommuneoverlege Tom Sundar.

5. mars - fortsatt ingen med påvist korona-smitte i Nannestad
Per torsdag ettermiddag er det fortsatt ingen i Nannestad kommune med påvist korona-smitte, opplyser kommuneoverlegen.

6 personer i 4 husstander er nå i hjemmekarantene i påvente av prøvesvar, mens én person fikk opphevet karantene i dag etter negativt prøvesvar.

Samlet sett er forholdene i Nannestad fredelige, men legetjenesten og daglegevakten melder om mange telefoner fra publikum som har spørsmål om korona-smitte.

4. mars - oppdatering om koronavirus-situasjonen
Per onsdag kveld er det fortsatt ingen i Nannestad kommune med påvist korona-smitte, men 3 personer i 2 husstander er i hjemmekarantene – i påvente av prøvesvar.

Det opplyser kommuneoverlege Tom Sundar, som forsikrer om at legetjenesten og helse- og omsorgstjenesten følger utviklingen med full oppmerksomhet.

Når skal du kontakte lege?

Hvis du har hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker + ett av følgende kriterier:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.
 • For mer informasjon, gå til Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no

3. mars - Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset
Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

2. mars - oppdatering om status i Nannestad
Kommuneoverlege Tom Sundar opplyser at det per mandag kveld ikke er noen koronasmittede personer i Nannestad. Imidlertid har man i ettermiddag etablert hjemmekarantene for en ny husstand.

– Vedkommende som ble satt i karantene før helgen ble avkreftet søndag ettermiddag gjennom et negativt prøvesvar fra laboratoriet ved OUS Ullevål. Nå har vi etablert karantene for en ny person inntil situasjonen er nærmere avklart, sier Sundar.

Han understreker at fastlegene, daglegevakten og helse- og omsorgstjeneste følger korona-situasjonen med full oppmerksomhet.

I tiden fremover vil vi regelmessig meddele informasjon om smittesituasjonen på kommunens nettsider.

Onsdag har kommuneoverlegen fått meldt ett nytt tilfelle av covid-19, slik at det nå er 15 personer i Nannestad kommune med bekreftet smitte. Ingen er lenger på sykehus, men ingen er heller friskmeldt. De to første som fikk påvist smitte 13. mars har fortsatt luftveissymptomer.

Dagens melde tilfelle har ikke tilknytning til Nannestad sykehjem, der en helsearbeider testet positivt for over en uke siden.

De 15 smittede i Nannestad er i alderen 25 til 65 år.

Hvem gjør hva?

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har ansvar for overordnede retningslinjer og smitteverntiltak.

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i kommunen, og følger nøye med på ny informasjon som kommer fra sentrale myndigheter. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt og andre som trenger det.

All tilgjengelig informasjon om koronaviruset finnes på Folkehelseinstituttets nettside.

Begrunnet mistanke

Begrunnet mistanke foreligger hvis du har feber og/eller luftveissymptomer og i tillegg 

 • har hatt nærkontakt med kjent korona-smittet person
 • har arbeidet med noen som er korona-syk
 • har i løpet av de siste 14 dager ankommet fra område med vedvarende smitte 

Husk generelle hygieneregler

 • God håndvask!
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre
 • Om mulig, hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer.
 • Tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken 


Publisert: 27.02.2020 09:55:24
Sist endret: 17.09.2021 22:02