Innhold

Nannestad kommune følger hele tiden nasjonale råd og vi ber våre innbyggere om å følge med på oppdaterte råd fra regjeringen, helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Fra og med natt til onsdag 28. oktober er følgende anbefalinger gjeldende

 • I private hjem bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på reiser til og fra Oslo der man ikke kan holde en meters avstand.
 • Vi anbefaler hjemmekontor for innbyggere som har arbeidsplass i Oslo eller må reise gjennom Oslo med kollektivtrafikk i forbindelse med jobb. 
 • Vi anbefaler å unngå kollektivreiser til og fra Oslo.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Nasjonalt krav til utendørs arrangementer gjelder
 • Påbud om å ha et system for registrering av gjester ved serveringssteder (nasjonalt tiltak)
 • Vi anbefaler å følge de nye nasjonale rådene om å være sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Fra natt til lørdag 31. oktober gjelder

 • Utenlandske arbeidstakere fra det som benevnes som røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten.

Les mer om disse nye anbefalingene Nye nasjonale innstramminger på regjeringen sine sider 

Husk! Det aller viktigste er hva du selv gjør

 • Bli hjemme hvis du er syk
 • Vask hendene
 • Hold avstand

Takk

Takk for at akkurat du er med og bidrar til å holde smittetallene nede. 

Sammen, på avstand! 

Hold hodet kaldt og hjertet varmt!


Publisert: 28.10.2020 16:20:30
Sist endret: 29.10.2020 08:56