Innhold

For å begrense smitterisikoen reduseres tilbudene ved helsestasjonen fram til 01.01.2021.  

  • Alle gruppetimer og åpen helsestasjon avlyses.
  • Vaksinasjoner og legetimer prioriteres.
  • Bare en foresatt kan følge barnet til helsestasjonen, søsken får ikke være med.
  • Gravide må komme alene til helsestasjonen hvis ikke annet er avtalt.
  • Foreldre til nyfødte barn bes ta kontakt med helsestasjonen (evt jordmor) for å gjøre avtale.
  • Helsestasjon for ungdom går inntil videre som vanlig, onsdager kl 14.30 – 17.00.

Skolehelsetjenesten skal være på skolene som vanlig, men vil prioritere faste avtaler framfor drop- in. Ved stenging av skolen er helsesykepleier å treffe på Familiesenteret. Avtaler kan gjøres på telefon.

Ved spørsmål, ring helsestasjon på 66 10 53 38. Telefonen er betjent mandag til torsdag kl 09.00 – 15.00.


Publisert: 25.11.2020 15:57:16
Sist endret: 25.11.2020 15:58