Innhold

Covid-19 pandemien er nå over i en fase hvor hver enkelt selv har ansvar for å følge anbefalingene om smittevern. Nannestad kommune kommer ikke lenger til å sende ut sms til de som registrerer positive selvtester og heller ikke til de som får positivt svar på PCR-test.

Vi oppfordrer fortsatt til at de som får positive selvtester registrerer disse via https://pasient.remin.no/. Ved behov for veiledning og råd utover det du finner på www.helsenorge.no kan du kontakte kommunen på telefon 47 79 38 68 mandag-fredag mellom kl 09:00-15:00. Ved behov for helsehjelp må du kontakte fastlege eller legevakt.

Vi vil ikke lenger legge ut ukesrapporter på smitte, men vil fortsette å informere om korona som er av betydning for befolkningen.


Publisert: 22.02.2022 16:26:01
Sist endret: 22.02.2022 16:58