Innhold

Brudd i forhandlingene om bussbransjeavtalen fører til busstreik fra og med søndag morgen i Ruters område. Dette vil dessverre ha  konsekvenser for skoleskyss:

Skoleskyss med faste busslinjer:

  • Ingen busser i Ruters område vil kjøre.

Spesialskyss med minibuss og taxi:

  • På Romerike går dette som normalt.

Dette vil medføre utfordringer for foreldre og elever i Nannestad. Vi oppfordrer flest mulig til å gå/sykle, og at foreldre kjører sine barn hvis det er behov på grunn av lang og/eller farlig skolevei.

Hvis det er elever som av ulike grunner ikke kommer seg til skolen, vil vi organisere digital undervisning. Dette vil dog ikke være klart fra mandag av. Nærmere beskjed om dette vil komme fra den enkelte skole.

For ytterligere informasjon: Ruter - Busstreik


Publisert: 20.09.2020 11:34:48
Sist endret: 23.09.2020 10:07