Innhold

Formannskapets innstilling til Budsjett 2019/Handlingsprogram 2019 – 2022 ligger ute til alminnelig ettersyn fram til 06.12.18 kl. 10.00.

Kommunestyret behandler og vedtar handlingsprogram 2019 – 2022 med detaljert budsjett 2019 i sitt møte 11.12.2018. 

Det foreligger et eksemplar av dokumentene på servicekontoret og biblioteket til alminnelig ettersyn.

Saksframlegg Budsjett 2019 og Handlingsprogrammet 2019-2022.

Særutskrift Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022.

Detaljert budsjett 2019.

Handlingsprogram 2019-2022.


Publisert: 22.11.2018 14:41:45
Sist endret: 22.11.2018 14:41