Innhold

Nannestad kommune fikk sammen med 5 andre kommuner i tidligere Akershus tilskudd til utbygging av bredbånd i 2019. I henhold til retningslinjene for tilskuddsordningen koordinerer fylkeskommunen anbudsprosessen, og den er felles for alle de seks aktuelle kommunene. Det kom inn ett anbud som ble levert innen fristen i juni, men anbudet tilfredsstilte ikke kriteriene i anbudskonkurransen. Ytterligere dialog med den ene leverandøren førte dessverre ikke fram og anbudskonkurransen ble avlyst. 

Vi har nå mottatt informasjon om at anbudskonkurransen endres til en delentreprise for å sikre bedre konkurranse blant aktuelle leverandører. Anbudsgrunnlaget ligger klart og ny anbudskonkurranse starter opp i løpet av august. Vi har ikke mottatt ny og oppdatert framdriftsplan fra fylkeskommunen, men hvis vi legger til grunn tidligere framdriftsplaner og at prosessen starter i midten av august, vil en eventuell kontraktsinngåelse da bli i midten av november.


Publisert: 06.08.2020 12:33:20
Sist endret: 06.08.2020 12:34