Undersøkelse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bredbåndsdekning i Nannestad.

Bredbåndsutbygging ligger utenfor kommunenes ansvarsområde. Det er Telenor, Canal Digital, Broadnet, Tweco, Breiband.no, Ice.net og mange andre lokale selskaper som bygger ut og drifter bredbånd i Norge - på kommersiell basis. Da er det dessverre slik at mange spredtbygde områder «faller utenfor», fordi utbyggerne ikke finner det økonomisk interessant å investere i og drifte bredbåndsanlegg. Deler av landet vårt – også deler av Nannestad – har derfor ikke tilfredsstillende dekning for et moderne bredbånd.   

NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) har de siste årene stilt tilskuddsmidler til disposisjon, som kommuner med manglende eller svak dekning kan søke om. Tildeling av tilskudd kan være betinget av at det stilles økonomiske bidrag fra brukerne selv. 

Kommunens rolle vil være å søke NKOM om tilskudd, for å øke bredbåndsselskapenes interesse for å bygge ut bredbånd (via fast kabel eller trådløst nett) i de mer spredt bebygde delene av kommunen. 

Nannestad kommune gjennomførte våren 2016 en innbyggerundersøkelse som del av grunnlaget for søknad om tilskuddsmidler til utbygging av bredbånd. Dessverre nådde vi ikke opp med vår søknad i 2016. 

Prioriterte områder

Vi vil gjenta søknaden nå i 2017, og som i fjor prioriterer vi følgende områder i Holter, Åsgreina og Sandsnesseter: 

  • Holtervegen fra grensen mot Gjerdrum til Holter kirke (utenom Løkenfeltet)
  • RV 120 og Åsvegen fra grensen mot Gjerdrum og opp mot Kringlerdalen (men utenom tettbebyggelsene Eltonåsen, Lyngåsen, Ramstadåsen og Slattumshagen)
  • Sandsnesseter 

Vi har skjønnsmessig valgt ut disse områdene da vi antar at utbygging her – med tilskuddsfinansiering og egenandeler - kan gi mulighet for tilfredsstillende kostnadseffektiv utbygging. 

NKOM anser en hastighet på 4 Mbit/s eller bedre (ved nedlasting), for å være en grunnleggende bredbåndshastighet. Men et moderne høyhastighetsbredbånd bør levere minst 30 Mbit/s. 

For å komme i betraktning for tildeling av tilskudd, må Nannestad kommune ha konkret informasjon om dekningsforholdene i de områdene som er nevnt. Vi er avhengige av tilbakemeldinger fra publikum (private husholdninger og næringsdrivende) om hvordan dekningsforholdene oppfattes.

Vi må også få tilbakemelding på hvor mye dere er villige til å betale for å få bedre bredbåndsdekning - eventuelt om bredbånd ikke har interesse. 

Leverte du svar på undersøkelsen i 2016, behøver du ikke sende inn på nytt.

Før du svarer på de fem spørsmålene, ber vi deg sjekke internetthastigheten din (ved nedlasting) på dette nettstedet som driftes av NKOM: www.nettfart.no. Tips: Gjør testen flere ganger og gjerne på ulike tider av døgnet. Oppgi et gjennomsnitt.

Spørreundersøkelse 

Frist for tilbakemelding: Søndag 23. april 2017. Takk for ditt svar!


Publisert: 24.03.2017 08:49:06
Sist endret: 24.03.2017 08:49