Innhold

Har du sjekket om du kan ha krav på bostøtte?

Sliter du med å betale husleia eller boliglånet ditt? Har du lave inntekter eller høye boutgifter i tillegg? Da kan du ha rett til bostøtte.

Mer informasjon og søknadskjema finner du hos Husbanken, eller du kan ta kontakt med Nav Nannestad.


Publisert: 19.10.2018 08:47:19
Sist endret: 04.10.2021 14:43