Innhold

Det ble fullført (ferdigstilt) 216 boliger i Nannestad i 2017. Dette er det høyeste antall som er registrert siden år 2000.

Foto: Kai Krog Halse

167 av boligene er i form av småhus, mens de øvrige 49 er i form av leilighetsbygg. 

I tillegg er det igangsatt arbeid med 316 boliger.

 

Dette innebærer at den sterke befolkningsveksten i Nannestad vil fortsette inn i 2018.


Publisert: 09.02.2018 09:29:42
Sist endret: 09.02.2018 09:29