Bli medlem eller foreslå medlemmer til våre rådgivende organ

I Nannestad trenger vi flere medlemmer til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Disse rådene er rådgivende organ som gir råd til de folkevalgte i kommunen i saker de skal vedta.

Iselinn Næss | Sist oppdatert: 08.03.2024 11:12 | Publisert: 08.03.2024 10:47:44

Leder for hovedutvalget helse og omsorg sammen med leder av eldrerådet og medlem i råd for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Leder for hovedutvalget helse og omsorg sammen med leder av eldrerådet og medlem i råd for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Foto: Iselinn Næss

- Det er viktig for oss som politikere at det er engasjerte mennesker med i rådene, og at de kommer med innspill og råd i saker som angår deres grupper, sier ordfører Christian Bendz.

Rådene hører til under hovedutvalget for helse og omsorg som mottar deres råd og innspill i saker til behandling. I flere saker følger råd og innspill fra rådene til kommunestyret. 

Betydningsfulle verv

Vi møtte leder av eldrerådet Håkon Wilberg og medlem av rådet for personer med funksjonsnedsettelse, Odd Geir Blakkisrud sammen med leder av helse- og omsorgsutvalget Morten Marthinsen, for en prat.

 • Å være med i rådet for personer med funksjonsnedsettelse betyr mye for meg. Jeg føler at jeg kan være med på å hjelpe mennesker. Jeg lever etter mottoet; Den største gleden jeg har er å gjøre andre glad, forteller Odd. 

Av viktige saker rådet har vært involvert i er for eksempel byggingen av svømmehallen. Der handlet det om universell utforming og tilgjengelighet for alle. Rådet er et viktig rådgivende organ når det bygges nye bygg i kommunen.

 • Det er veldig givende å være med i eldrerådet, og jeg får et godt innblikk i hvordan de eldre i Nannestad har det. Da ser jeg og eldrerådet også hva som kan gjøres for å bedre ting for de eldre. Å få mulighet til å gi råd om dette er viktig, foreller Håkon og fortsetter; Jeg husker blant annet tilbake at vi ba om å få vite mer om ernæringen for de eldre ved sykehjemmet. Det fikk vi gode svar på og ernæringen er blitt veldig bra nå, sier Håkon.

I tillegg til å gi råd direkte på egen saker eller saker som skal opp til politisk behandling har rådene mulighet til å stille spørsmål til sitt helse- og omsorgsutvalg.

Rådene har omtrent seks møter i året. Alle som er medlem og deltar på møtene får møtegodtgjørelse.

Hvorfor mener dere at andre bør engasjere seg i rådgivende organ som kan gi verdifulle råd til våre folkevalgte?

 • Jeg mener nesten det er et folkekrav å hjelpe andre i ulike situasjoner, sier Odd og fortsetter; Vi har vel alle menneskelige følelser? Jeg anbefaler andre å være med i vårt råd for personer med funksjonsnedsettelse slik at vi kan bidra sammen. Samtidig er det viktig å huske på at vi ikke er en bestemmende myndighet, men rådgivende og at vi kan påvirke. Det er ikke alt som går igjennom, men vi kan ha god samvittighet for at vi har sagt ifra og gitt tilbakemelding til de folkevalgte på ting vi mener er viktig, sier Odd.

Nå ønsker Odd også gjerne yngre mennesker med nedsatt funksjonsevne inn i rådet og han mener at med veksten Nannestad opplever vil det kunne komme tilflyttere med nye syn og tanker. Han inviterer de til å melde sin interesse for rådet.

 • På møtene i eldrerådet har vi det veldig hyggelig. Vi har gode samtaler og finner frem til de viktige sakene for de eldre i kommunen vår. Jeg kunne kanskje ønske meg noen medlemmer under 60 også, noen i 50 årene kunne vært fint, sier Håkon.

Engasjement for Nannestad

De to mennene er begge engasjerte innbyggere i kommunen vår som engasjerer seg i mer enn bare rådene. Odd er født og oppvokst i Nannestad. Mange kjenner han som mottaker av frivillighetsprisen for sitt engasjement. Han har blant annet holdt på med Langtrampen i 40 år, vært speaker på Nannestaddagen i 20 år og leder for revmatikerforeningen i over 30 år. Som revmatiker er han opptatt av idrett for å leve et godt liv. Han spiller fotball, går på ski og løper. Han har løpt maraton mange steder i verden, og har også en plassering blant de hundre beste i Vasaloppet.

Håkon er også født og oppvokst i Nannestad, men bodde 40 år i Lørenskog før han fant veien tilbake til Nannestad i 2010. Det har han ikke angret på. Han og kona trives godt i Maura, og nå har deres eldste barnebarn etablert seg på Åsvegen. Håkon er engasjert i sameiet der han bor, og han er også med i pensjonistforeningen.

Både Odd og Håkon er enige om at engasjement er viktig.

 • Selv om vi kanskje vil mer enn vi av og til får til, så er det godt å engasjere seg og det er det viktigste, sier de.

Hvilken betydning har det for dere som folkevalgte at representanter i rådene gir dere råd før politiske beslutninger?

 • Det er viktig å få råd fra de som blir mest berørt av de vedtakene vi skal fatte. Det er viktig for meg at brukergruppene har fått sagt sitt før vedtak fattes. Som folkevalgt er jeg opptatt av å søke informasjon før vi skal ta viktige politiske beslutninger. Da er det viktig å få tilbakemeldinger og råd fra de gruppene som har erfaringer og behov. Det skal vi lytte til, sier hovedutvalgsleder Morten Marthinsen. 

Morten er tilflytter til Nannestad fra Oslo og kom hit i 2012. Han har sittet i kommunestyret siden 2015 og er ny som leder for helse- og omsorgsutvalget i denne perioden. Han jobber til daglig som Paramedic i Oslo ved siden av sitt engasjement i Nannestad.

 • Jeg håper både Håkon og Odd får nye engasjerte medlemmer til rådene fremover, og jeg gleder meg til samarbeidet, avslutter Morten.

Foreslå medlemmer til rådene

Det er Kommunestyret som velger nye medlemmer til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Du kan foreslå deg selv eller noen du kjenner. Det gjør du ved å sende forslaget til postmottak@nannestad.kommune.no

I forslagene må du ha med følgende informasjon:

 • Hvilket råd forslaget er til og en kort beskrivelse av foreslått kandidat.
 • Navn, adresse, telefon, e-postadresse og fødselsdato.
 • Bekreftelse på at vedkommende samtykker til å kunne bli valgt som medlem eller varamedlem.
 • Frist for å foreslå medlemmer til rådene er mandag 18. mars.

Morten, Odd og Håkon ønsker flere medlemmer til rådene

Medlem av rådMedlem av rådhovedutvalgsleder