Innhold

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.
 
Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende arealplan som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.
 
Kommuneplanens samfunnsdel sier hvilken retning vi skal utvikle oss. Den bygges rundt seks innsatsområder:
• Folkehelse – forebygging og tjenester
• Oppvekst
• Befolkningsvekst og samfunnsutvikling
• Miljø
• Regionale utfordringer og muligheter
• Tjenesteproduksjon og kommuneøkonomi
Frist for innspill: 29. mai 2018
Frist for innspill: 15. juni 2018

Innspill sendes fortrinnsvis via knappen "Send inn høringssvar" under, alternativt til postmottak@nannestad.kommune.no, eller Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad. Merk innspillet: «Innspill til kommuneplanen».

 


Publisert: 08.05.2018 13:02:38
Sist endret: 16.05.2018 07:31