Innhold

I henhold til oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet 27.mai 2020, vil sykehjemmet legge til rette for besøk til beboerne, så fremt smitteforebyggende tiltak kan overholdes.

Besøkende med luftveissymptomer, mistenkt eller bekreftet koronasmitte, har ikke adgang til sykehjemmet.

 • Fysiske besøk må avklares på forhånd. Besøkende må ta telefonkontakt med aktuell avdeling i god tid før besøk kan gjennomføres.
 • Hovedregelen er fortsatt at man foretar utendørs besøk, men det kan avtales besøk på beboerrom.
 • Alle besøkende må overholde gjeldende rutiner og smittevernråd:
 • Utføre håndhygiene ved ankomst og når man forlater (håndvask/hånddesinfeksjon), også ved utendørs besøk.
 • Besøkende må skrive seg inn i besøksprotokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer.
 • Må gå direkte til og fra beboerrommet – besøkende kan ikke oppholde seg i fellesarealer på avdelingene.
 • Må holde avstand på minst 1 meter til ansatte og andre beboere.
 • Bør holde anbefalt avstand på minst 1 meter til den de besøker.
 • Unngå tett ansikt-til-ansikt-kontakt.
 • Besøk på beboerrom:
 • Maks. 2 besøkende av gangen, slik at anbefalt avstand kan overholdes.
 • Varighet på besøk inntil 1 time.
 • Dobbeltrom: Ikke tillatt med besøk på rommet – besøk gjennomføres i resepsjonen (eller annet rom etter avtale med avdelingen).
 • Besøk utendørs:
 • Maks. 4 besøkende.
 • Besøk gjennomføres på sykehjemmets uteområder.

Alle spørsmål vedrørende besøksrutinene tas med enhetsleder (kontortid mandag-fredag kl.07.30-15.00).

Restriksjonene gjelder inntil annen beskjed blir gitt.

Tom Sundar, kommuneoverlege og Trude H. Westerberg, virksomhetsleder Helse


Publisert: 28.05.2020 14:55:40
Sist endret: 28.05.2020 14:55