Innhold

På korttidsposten er det nødvendig med strengere besøksrestriksjoner enn for resten av sykehjemmet.

Besøkende med luftveissymptomer, mistenkt eller bekreftet koronasmitte, har ikke adgang til sykehjemmet.

Fysiske besøk må planlegges i dialog med korttidsavdelingen. Besøkende må ta telefonkontakt i god tid før besøk kan gjennomføres, slik at det skjer på en samordnet og trygg måte.

Besøk på pasientrom:

 • Kun 1-2 av de nærmeste pårørende.
 • Kun ett besøk pr. dag.
 • Varighet på besøk inntil 1 time.For kritisk syke eller døende pasienter kan det gjøres særskilte avtaler (i samråd med sykehjemslege).

Alle besøkende må overholde gjeldende rutiner og smittevernråd:

 • Utføre håndhygiene ved ankomst og når man forlater (håndvask/hånddesinfeksjon), også ved utendørs besøk.
 • Besøkende må skrive seg inn i besøksprotokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer.
 • Må gå direkte til og fra pasientrommet – besøkende kan ikke oppholde seg i fellesarealer på avdelingene.
 • Må holde avstand på minst 1 meter til ansatte og andre beboere.
 • Bør holde anbefalt avstand på minst 1 meter til den de besøker.
 • Unngå tett ansikt-til-ansikt-kontakt.

Besøk utendørs (hovedregel):

 • Maks. 4 besøkende.
 • Besøk gjennomføres på sykehjemmets uteområder.

Alle spørsmål vedrørende besøksrutinene tas med enhetsleder Marianne Hansveen (kontortid mandag-fredag kl.07.30-15.00), eller vakthavende sykepleier på avdelingen på kveldstid/helg.

Restriksjonene gjelder inntil annen beskjed blir gitt.

Tom Sundar, kommuneoverlege og Trude H. Westerberg, virksomhetsleder Helse

Nannestad 5.juni 2020


Publisert: 05.06.2020 20:05:11
Sist endret: 05.06.2020 20:05