Innhold

Besøksrutiner på Nannestad sykehjem og bo- og servicesenteret

Nye besøksrutiner er utarbeidet i samråd med kommuneoverlegen, og bygger på de nasjonale anbefalingene som kom 16.februar 2021:

 • For å kunne opprettholde minst 1 meters avstand kan det ikke være for mange besøkende samtidig, derfor må alle besøk avtales direkte med enheten/enhetsleder senest dagen i forveien.
 • Innendørs besøk bør i størst mulig grad foregå i egne besøksarealer.
 • Inne på beboerrom kan det være maks. 2 personer pr. besøk samtidig, med varighet inntil 1 time.
 • Besøkende må være symptomfrie, ikke nærkontakter til smittede og ikke i karantene.
 • Alle besøkende må overholde gjeldende rutiner og smittevernråd:

Hovedregel:

 • Benytte munnbind under hele besøket. Men man kan ta av munnbindet inne på beboerrom hos fullvaksinert beboer.
 • Alltid utføre håndhygiene.
 • Må gå direkte til og fra pasientrom eller til avtalt besøksareal.
 • Ikke oppholde seg i fellesarealene på enhetene.
 • Under besøket gjelder følgende:
 •  - Man må holde avstand på minst 1 meter til den man besøker, til ansatte og andre beboere.

Unntak:

 • Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, som er deres nærmeste, og må være de samme over tid.
 • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nær fysisk kontakt. Kontakt med vaksinerte besøkende, kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste.
 • For alvorlig syke/døende pasienter legges det til rette for besøk for nærmeste pårørende inne på pasientrom. Avtales direkte med aktuell avdeling.

Bo- og servicesenteret

Når det gjelder bo- og servicesenteret så er dette private leiligheter, og besøk i den enkeltes leilighet må avtales med beboer selv. Her gjelder nasjonale retningslinjer, lokale forskrifter og gjeldende smittevernsråd. Man kan ikke oppholde seg i fellesarealene, kun gå til/fra leilighetene, og benytte inngang E.


Publisert: 24.02.2021 07:49:49
Sist endret: 24.02.2021 08:02