Innhold

I henhold til gjeldende nasjonale smitteverntiltak og pågående vaksinering av beboere på sykehjemmet, må man i en periode fremover ta ekstra hensyn for å unngå alle typer infeksjoner hos de som skal vaksineres.

I samråd med kommuneoverlegen og kommunens kriseledelse er sykehjemmet åpent for besøk med følgende begrensinger:

  • Generelt oppfordres pårørende til å vurdere å utsette besøk på sykehjemmet så lenge de nasjonale retningslinjene gjelder. Vi legger til rette for videosamtaler.
  • Hvis man likevel ønsker å dra på besøk, så må man avtale på forhånd med den enkelte avdeling.
  • Besøk innendørs skal skje i eget besøksområde (ikke inne på avdeling/pasientrom).
  • Vi anbefaler maks. 2 personer pr. besøk, men annet kan avtales med den enkelte avdelingen. Besøkende må være symptomfrie, ikke nærkontakter til smittede og ikke i karantene.
  • For alvorlig syke/døende pasienter legges det til rette for besøk for nærmeste pårørende inne på pasientrom. Avtales direkte med aktuell avdeling.
  • Torsdager vil være vaksinedager, og det vil ikke være åpent for besøk disse dagene. Gjelder frem til all vaksinering er ferdig.

Når det gjelder bo- og servicesenteret så er dette private leiligheter, og besøk i den enkeltes leilighet må avtales med beboer selv. Her gjelder nasjonale retningslinjer for begrensninger i besøk, samt smittevernsråd (håndhygiene, avstand, bruke munnbind/visir). Man kan ikke oppholde seg i fellesarealene, kun gå til/fra leilighetene, og benytte inngang E.


Publisert: 20.01.2021 19:10:45
Sist endret: 20.01.2021 19:10