Innhold

I henhold til gjeldende nasjonale smitteverntiltak og pågående gjenåpning av samfunnet, inkludert lettelser for de som er vaksinert, gjøres det nå, i samarbeid med kommuneoverlegen, noen endringer i forhold til besøksrutinene på sykehjemmet.

 • Besøk avtales med den aktuelle enheten på forhånd.
 • Besøk kan foregå på avsatte besøksarealer, på pasientrommet eller utendørs.
 • Maks 3 besøkende samtidig, men ingen begrensninger på antall besøkende i løpet av en uke. Vi oppfordrer likevel at alle følger nasjonale anbefalinger om å begrense antall nærkontakter.

Alle besøkende må overholde gjeldende rutiner og smittevernråd:

  • Besøkende må benytte munnbind i fellesarealene.
  • Alltid utføre håndhygiene før og etter besøk, og før og etter bruk av munnbind.
  • Besøkende må skrive seg inn i besøksprotokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer.
  • Besøkende blir møtt av personalet, og fulgt direkte til besøksareal. Man kan ikke oppholde seg i fellesarealene på enhetene.
  • Foreløpig er det ikke ønskelig at pasienter skal tas med til butikker og spisesteder, da det er vanskelig for mange av pasientene å benytte munnbind, slik påbudet foreløpig er på offentlige steder.

Besøk til eget hjem

  • Pasienter kan etter avtale med enhet reise på besøk til eget hjem.
  • Ved besøk i eget hjem er det kun nærmeste pårørende som skal være til stede

Man kan IKKE komme på besøk dersom man:

 • Har luftveissymptomer eller andre symptomer som gir mistanke om koronasmitte.
 • Har vært i nærkontakt til smittet/mistenkt smittet og venter på avklaring av smittestatus, eller er i karantene/ventekarantene selv (gjelder også innreisekarantene).

Publisert: 10.05.2021 21:26:10
Sist endret: 10.05.2021 21:26