Innhold

Sett i sammenheng med nye nasjonale smitteverntiltak gjeldende fra 04.01.21 og oppstart vaksinering av beboere på sykehjemmet, må man i en periode fremover ta ekstra hensyn for å unngå alle typer infeksjoner hos de som skal vaksineres.

I samråd med kommuneoverlegen og kommunens kriseledelse har man besluttet at det skal kunne åpnes opp for besøk, men med følgende begrensinger:

  • Generelt oppfordres pårørende til å vurdere å utsette besøk på sykehjemmet så lenge de nasjonale retningslinjene gjelder. Vi legger til rette for videosamtaler.
  • Hvis man likevel ønsker å dra på besøk, så må man avtale på forhånd med den enkelte avdeling.
  • Besøk innendørs skal skje i eget besøksområde (ikke inne på avdeling/pasientrom).
  • Vi anmoder om å begrense antall besøkende til maks. 1 person pr. besøk.
  • Torsdager vil være vaksinedager, og det vil ikke være åpent for besøk disse dagene. Gjelder frem til all vaksinering er ferdig.
  • Avd. 1.Øst har fortsatt stengt for besøk grunnet smittesituasjonen der.

Når det gjelder bo- og servicesenteret så er dette private leiligheter, og besøk i den enkeltes leilighet må avtales med beboer selv. Her gjelder de nye nasjonale tiltakene om besøk og gjeldende smittevernsråd (håndhygiene, avstand, bruke munnbind/visir). Man kan ikke oppholde seg i fellesarealene, kun gå til/fra leilighetene, og benytte inngang E.


Publisert: 07.01.2021 08:26:24
Sist endret: 07.01.2021 08:26