Innhold

Det er adgang for besøk i leilighetene i bo- og servicesenteret, så fremt smitteforebyggende tiltak kan overholdes (jfr. råd fra FHI).

Følgende restriksjoner gjelder for besøk:

 • Besøkende med luftveissymptomer, sannsynlig eller bekreftet covid-19, eller er i karantene (gjelder også karantene pga. reise i røde soner i utlandet) skal IKKE komme på besøk. Jfr. FHIs regler for karantene og isolasjon.
 • Besøkende som har vært på reise i grønne soner i utlandet, anmodes om å vente i 10 dager før de kommer på besøk. Dette av hensyn til at våre beboere tilhører en særlig sårbar gruppe.
 • Det er åpent for besøk til beboerne i den enkeltes leilighet.
 • Kun inngang E (hovedinngangen for bo- og servicesenteret) skal benyttes for besøkende. Evt. via terrasseinngang for leiligheter i 1.etg. Inngangen er åpen mellom kl.08.00-15.30, for besøk utenom disse tidene må man ringe på hos den man besøker.
 • Unødig opphold i fellesarealene må unngås.
 • Alle besøkende må overholde gjeldende rutiner og smittevernråd:
 • Utføre håndhygiene før og etter besøk (håndvask/hånddesinfeksjon).
 • Må skrive seg inn i besøksprotokoll inne i beboers leilighet, med tidspunkt, navn og telefonnummer (dette hvis behov for smittesporing).
 • gå direkte til og fra leiligheten– besøkende har ikke adgang til sykehjemmet eller innendørs fellesområder.
 • holde avstand på minst 1 meter til ansatte og andre beboere.
 • Bør holde anbefalt avstand på minst 1 meter til den de besøker.
 • Unngå tett ansikt-til-ansikt-kontakt.

Alle spørsmål vedrørende besøksrutinene rettes til enhetsleder hjemmesykepleien (66105240) eller virksomhetsleder Helse (66105201) i kontortiden (mandag-fredag kl.08.00-15.00).

Rutinene gjelder inntil annen beskjed blir gitt.


Publisert: 12.08.2020 15:58:40
Sist endret: 12.08.2020 15:58