Innhold

I henhold til oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet 27. mai 2020, åpnes det for besøk i leilighetene i bo- og servicesenteret, så fremt smitteforebyggende tiltak kan overholdes.

Besøkende med luftveissymptomer, mistenkt eller bekreftet koronasmitte, skal ikke komme på besøk.

  • Det er åpent for besøk til beboerne i den enkeltes leilighet.
  • Kun inngang E (hovedinngangen for bo- og servicesenteret) skal benyttes for besøkende. Evt. via terrasseinngang for leiligheter i 1.etg. Inngangen er åpen mellom kl.08.00-15.30, for besøk utenom disse tidene må man ringe på hos den man besøker.

Alle besøkende må overholde gjeldende rutiner og smittevernråd:

  • Utføre håndhygiene før og etter besøk (håndvask/hånddesinfeksjon).
  • Må skrive seg inn i besøksprotokoll inne i beboers leilighet, med tidspunkt, navn og telefonnummer (dette hvis behov for smittesporing).
  • gå direkte til og fra leiligheten– besøkende har ikke adgang til sykehjemmet eller innendørs fellesområder.
  • holde avstand på minst 1 meter til ansatte og andre beboere.
  • Bør holde anbefalt avstand på minst 1 meter til den de besøker.
  • Unngå tett ansikt-til-ansikt-kontakt.

Alle spørsmål vedrørende besøksrutinene tas med enhetsleder hjemmesykepleien (66105240) eller virksomhetsleder Helse (66105201) (kontortid mandag-fredag kl.08.00-15.00).

Rutinene gjelder inntil annen beskjed blir gitt.

Tom Sundar, kommuneoverlege og Trude H. Westerberg, virksomhetsleder Helse


Publisert: 28.05.2020 14:44:27
Sist endret: 28.05.2020 14:44