Innhold

Besøk på sykehjemmet/bo- og servicesenteret

Av smittevernhensyn vil det fortsatt være stengt for besøk inne på sykehjemmet/bo- og servicesentere. 

Nærmeste pårørende (maks. 2) til alvorlig syke/døende pasienter vil være unntatt for restriksjoner på besøk . Avgjørelsen tas i samråd med sykehjemslegen.

Enhetene kan i visse tilfeller legge til rette for besøk utendørs av nærmeste pårørende (maks. 2), dette vurderes individuelt og må avklares med enhetsleder senest dagen før.

Pårørende oppfordres ellers til å benytte videobesøk ved hjelp av nettbrett/mobiltelefon, ta kontakt med aktuell enhet.

  • Avd. 1.Midt/skjermet enhet: 66 10 52 14 / 66 10 52 16, 
  • Avd. 2.Midt: 66 10 52 17, 
  • Avd. 1.Øst: 66 10 52 15, 
  • Avd. 2.Øst: 66 10 52 18

Publisert: 22.04.2020 20:39:02
Sist endret: 23.04.2020 09:15