Innhold

Sula kommunes ledergruppe, bestående av rådmann Leon Aurdal, kommunalsjef Kjetil Fylling (helse og sosial), kommunalsjef Anne Grethe Skjærseth (oppvekst og kultur), kommunalsjef Jørn Agersborg (teknisk) og enhetsleder Gunnar Trones (støttestaben) besøkte Nannestad kommune torsdag 30.11.17. Bakgrunn for besøket var kåringen i Kommunebarometeret 2017 av Nannestad kommune som den mest kostnadseffektive kommunen i Norge. 

Hva er kommunebarometeret?

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på tilsammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommuner driver.

Kommunene utvekslet erfaringer om blant annet følgende områder:

  • Økonomi
  • Barnevern
  • SFO
  • Voksenopplæring
  • Støttetjenester
  • Tildelingskontor
  • Bruk av velferdsteknologi
  • Interkommunalt IT-samarbeid


Publisert: 04.12.2017 14:34:43
Sist endret: 04.12.2017 14:34