Kommunene har ikke økt beredskapsnivå, men jobber forebyggende og følger situasjonen og har tett dialog med nasjonale myndigheter. Norske myndigheter understreker at vi ikke har økt beredskap i Norge og at befolkningen kan leve som normalt. 

Plan for utdeling av jodtabletter 

Kommunene har et system som sikrer distribusjon av jodtabletter til barn og unge under 18 år, gravide og ammende.  Jodtabletter skal ikke tas med mindre du får beskjed fra nasjonale myndigheter.  

Jodtabletter kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker i nærheten. I slike tilfeller vil det gå ut en melding fra nasjonale myndigheter om at jodtabletter bør inntas. Tabletten er i hovedsak beregnet for befolkningen under 18 år, gravide og ammende. I noen tilfeller kan det være aktuelt for voksne mellom 18 og 40 år.  De over 40 år har svært liten risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen og trenger ikke ta jodtabletter.  

Merk at jodtabletter også er en del av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin egenberedskap. 

Må vi forberede oss på å bruke tilfluktsrom? 

Det er ingenting  i dag som  tilsier at det vil bli behov for å bruke tilfluktsrom. Tilfluktsrom blir bare tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle og alvorlige hendelser. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet av nasjonale myndigheter. Du er som regel godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg. 

Ellers skal du holde deg orientert via radio, tv, internett og myndighetsprofiler på sosiale medier. Følg råd og oppfordringer fra politiet og andre myndigheter. Og ikke spre rykter.  

Nyttige lenker:

https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/ 

https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter 

https://www.sikkerhverdag.no/ 

https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap


Publisert: 04.03.2022 15:59:01
Sist endret: 21.03.2022 09:52