Ser du skadde dyr eller dyr som ser ut til å være på feil plass, er det viktig å melde fra!

Sau: Ring 906 90 838, Nannestad sankelags beredskapstelefon. Fint om du merker deg hvilken farge det er på bjellemerket og klaven rundt halsen. Ser du nummeret på bjellemerket kan du eventuelt kontakte dyreeier direkte. Nummeret på bjellemerket  refererer til dyreeier og oversikt over aktuelle eiere finner du i Oversikt over merking av sauer på utmarksbeite fra Nannestad Sau og Geit 2022.

Storfe: Ring 924 38 102, leder i Nannestad beitelag. Telefonen er døgnåpen.

 

Takk for at du bryr deg og melder fra!


Publisert: 15.06.2018 09:33:00
Sist endret: 29.11.2022 13:29