Innhold

Befolkningsveksten i løpet av de 3 første kvartalene innebar at kommunen fikk  426 flere innbyggere og vi er nå 13083 innbyggere.

Den prosentvise veksten per 3. kvartal utgjorde 3,4% i Nannestad, mot 1,3% i fylket og 0,6% i landet.


Publisert: 23.11.2017 10:11:23
Sist endret: 23.11.2017 10:11