Innhold

Det har de siste to uker vært mange henvendelser vedrørende barn med symptomer fra luftveiene og deltakelse i barnehage og skole.

 • Barnehager opplever at mange barn med forkjølelse leveres i barnehagen.
 • Legevakta opplever at mange foreldre henvender seg med ønske om test hos barn med milde luftveisplager.
 • Fastleger opplever mange henvendelser vedr avklaring om test skal gjennomføres hos barn med milde symptomer.

Gjeldende retningslinjer:

Veilederne for skoler 1. – 7. , ungdoms- og videregående skoler og barnehager er tydelige og samordnet på dette punktet..

Barn skal ikke møte i barnehage eller skole:

 • Barn som har luftveissymptomer skal ikke møte i barnehage eller skole. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Noen unntak:

 • Dersom barnet har kjent pollenallergi og utelukkende typiske symptomer på dette kan barnet likevel møte.
 • Dersom barnet har kjente plager med rennende nese og ingen øvrige luftveissymptomer kan barnet også møte.

Ved milde symptomer skal barnet holdes hjemme til symptomfrihet har vart i ett døgn.

 • Barnet behøver ikke testes for korona (Covid-19) ved milde symptomer.
 • Ved manglende bedring eller symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal lege vurdere om det er grunnlag for test.
  • Feber, nyoppstått hoste og tungpust regnes som hovedsymptomer på covid-19.
  • Det er naturlig at foreldre henvender seg til fastlege for avklaring ved slike symptomer.

Publisert: 22.06.2020 11:24:38
Sist endret: 21.09.2020 07:40