Innhold

Av hensyn til husdyr og vilt er det fra 1. april til og med 20. august båndtvang i hele landet generell båndtvang i hele landet. I Nannestad varer båndtvangen fra 1. april til og med 1. oktober.

Sjekk gjerne ut lovdata.no for hele forskriften.

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken forklarer:

I yngle- og hekketiden kan selv små forstyrrelser være svært ødeleggende for dyrelivet. Hunder skal derfor holdes i bånd i denne perioden. Bestemmelsene om båndtvang er hjemlet i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, og det viktig at disse lovene respekteres, ikke bare av hensyn til vilt, men også av hensyn til mennesker, samt tamdyr på beite.

Vi oppfordrer alle hundeeiere til å vise hensyn, både i båndtvangstiden og ellers, og husk at det i enkelte verneområder er båndtvang hele året (utvidet båndtvang). Dette er spesifisert i verneområdets forskrift, som kan finnes på lovdata.no.

(https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima)


Publisert: 02.04.2020 08:48:33
Sist endret: 02.04.2020 12:02