Innhold

Pressemelding – badevannskvalitet uke 24

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

Det frarådes generelt å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan inneholde større mengder tarmbakterier som kan gjøre deg syk om vannet svelges eller kommer i kontakt med sår. Det anbefales å vente med å bade inntil 24 timer etter et kraftig regnvær. Nedbør gir økt avrenning lokalt fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet. Særlig avrenning fra terreng som benyttes til beitemark eller landbruk kan inneholde store mengder tarmbakterier. Vannkvaliteten bedrer seg raskt slik at anbefalingen om å vente 24 timer før man bader anses som tilstrekkelig.

Særlig små barn og babyer er sårbare.

Badevannsprøver uke 24.pdf


Publisert: 21.06.2021 07:09:43
Sist endret: 21.06.2021 09:06