Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar prøver av vannkvaliteten ved de mest frekventerte friluftsbadene på Øvre Romerike. Nå foreligger analyseresultat fra prøver tatt 31. juli og 2. august 2017. Resultatene ligger innenfor normalverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten gjennomgående er god. 


Publisert: 03.08.2017 11:20:03
Sist endret: 03.08.2017 11:20