Innhold

Prøvene ble tatt den 18.august 2020. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste av badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god, med unntak av Kverndammen og Gåfossen i Nannestad, og Lysdammen i Gjerdrum. Her er det forhøyede verdier av intestinale enterokokker. Det er nærliggende å tro at årsaken til de forhøyede verdiene kan være beitedyr.

Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Badevannsprøver uke 34


Publisert: 20.08.2020 13:00:01
Sist endret: 20.08.2020 13:00