Innhold

Prøvene ble tatt den 16. august 2021. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god. Det ble ikke gjort observasjoner av blågrønnalger ved noen av badestedene.

Varmeste temperatur ble målt til 19 grader, laveste temperatur 15 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. 

Dette er de siste badevannsprøvene denne sommeren fra Miljørettet helsevern – Øvre Romerike.

Badevannsprøver uke 33


Publisert: 19.08.2021 09:03:12
Sist endret: 19.08.2021 09:03