Badevannsprøver uke 33

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum. 

Prøvene ble tatt 13. august 2018. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier (Intestinale enterokokker). Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man i den forbindelse passer spesielt godt på barna. Fløyta, Gullverket i Eidsvoll har igjen tilfredsstillende verdier. 

Med hensyn til temperaturen på badevannet så begynner de nå å synke. De fleste stedene er det nå under 20 ⁰C i vannet. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. Nye prøver blir tatt uke 34. 

Lokalitet

Dato

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

Andelva (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

9 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

140 /100ml 

400

Stensbydammen (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

110 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

200 /100ml 

400

Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

40 /100ml 

400

Prestsand (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

5 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

6 /100ml 

400

Nord Fløyta (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

4 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

2 /100ml 

400

Ørbekkstranda (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

4 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

6 /100ml 

400

Årnes/Feiring (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

1 /100ml 

1000

16

Int. enterokokker

<1 /100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

7.8.2018

Escherichia coli

3 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

4 /100ml 

400

Åsanden (Hurdal)

7.8.2018

Escherichia coli

5 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

5 /100ml 

400

Lima (Nannestad)

7.8.2018

Escherichia coli

20 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

 10 /100ml 

400

Låkedalen (Nannestad)

6.8.2018

Escherichia coli

 200 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

  340 /100ml 

400

Stordammen (Nannestad)

6.8.2018

Escherichia coli

15 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

15 /100ml 

400

Nordbytjernet (Ullensaker)

6.8.2018

Escherichia coli

 50 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

  75 /100ml 

400

Veslesjøen (Nes)

6.8.2018

Escherichia coli

 10 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

 920 /100ml 

400

Funnefoss (Nes)

6.8.2018

Escherichia coli

70 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

25 /100ml 

400

Lysdammen (Gjerdrum)

6.8.2018

Escherichia coli

65 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

25 /100ml 

400


Publisert: 15.08.2018 12:53
Sist endret: 15.08.2018 12:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?