Badevannsprøver uke 32

Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum. Nå er resultatet fra prøver tatt i uke 32 klart.

Prøvene ble tatt 6. og 7. august 2018. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier (Intestinale enterokokker). I tillegg er det denne uken også avvik i Fløyta, Gullverket i Eidsvoll. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna. 

Med hensyn til temperaturen på badevannet er den fremdeles rundt 20 ⁰C de fleste steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. Det er del gjenglemte leker, håndklær og annet på de forskjellige badeplassene. Nye prøver blir tatt uke 33.

Lokalitet

Dato

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

Andelva (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

3 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

180 /100ml 

400

Stensbydammen (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

90 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

150 /100ml 

400

Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

2 /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

1300 /100ml 

400

Prestsand (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

5 /100ml 

1000

22

Int. enterokokker

55 /100ml 

400

Nord Fløyta (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

1 /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

70 /100ml 

400

Ørbekkstranda (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

 1 /100ml 

400

Årnes/Feiring (Eidsvoll)

7.8.2018

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

5 /100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

7.8.2018

Escherichia coli

3 /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

9 /100ml 

400

Åsanden (Hurdal)

7.8.2018

Escherichia coli

2 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

30 /100ml 

400

Lima (Nannestad)

7.8.2018

Escherichia coli

7 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

 85 /100ml 

400

Låkedalen (Nannestad)

6.8.2018

Escherichia coli

 150 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

   75 /100ml 

400

Stordammen (Nannestad)

6.8.2018

Escherichia coli

10 /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

10 /100ml 

400

Nordbytjernet (Ullensaker)

6.8.2018

Escherichia coli

 25 /100ml 

1000

23

Int. enterokokker

  20 /100ml 

400

Veslesjøen (Nes)

6.8.2018

Escherichia coli

 <1 /100ml 

1000

22

Int. enterokokker

  1200 /100ml 

400

Funnefoss (Nes)

6.8.2018

Escherichia coli

25 /100ml 

1000

23

Int. enterokokker

55 /100ml 

400

Lysdammen (Gjerdrum)

6.8.2018

Escherichia coli

 3 /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

25/100ml 

400


Publisert: 09.08.2018 10:15
Sist endret: 09.08.2018 10:15

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?