Innhold

Prøvene ble tatt den 1. og 2. august 2022. Resultatene viser, med et unntak, verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten i hovedsak er god. Det var noe høy verdi for E.coli ved Funnefoss/Daskerudstranda. Årsaken til den høye verdien kan være store nedbørsmengder i dagene før prøven ble tatt. Dette er forbigående. Det vil bli tatt ny prøve ved Funnefoss/Daskerudstranda i uke 32. Det anbefales at man ikke svelger vannet og at man passer spesielt godt på barna.

Når det g jelder badevannstemperatur så varierer de fra 14 til 20 grader. Badeplassene framstår som rene og ryddige.

Pressemelding uke 31 22.pdf


Publisert: 04.08.2022 08:58:15
Sist endret: 04.08.2022 09:05