Innhold

Prøvene ble tatt den 2. og 3.august 2021. Resultatene viser verdier betryggende under
grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god. Det ble ikke gjort
observasjoner av blågrønnalger ved noen av badestedene.


Med hensyn til temperatur så er det nå ingen steder målt 20 grader eller mer i vannet. Varmeste
temperatur ble målt til 18 grader, laveste temperatur 14 grader. Badeplassene framstår, med unntak
av et par steder, i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Pressemelding uke 31.pdf

Nye badevannsprøver blir tatt i uke 33


Publisert: 05.08.2021 13:12:47
Sist endret: 05.08.2021 13:45